آسفالت معابر و خیابان های سه روستای اسماعیلیه اهواز

بخشدار اسماعیلیه اهواز گفت: معابر و خیابان های سه روستای سیره،عذیبی و رمزیه احمدآباد در این بخش آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز،الیاس نیسی روز سه شنبه افزود: اعتبار آسفالت این سه روستا ۱۲ میلیارد ریال بوده که از اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری هزینه شد.

 

 

۶۰