۳۰اسفند ماه آغاز نام نویسی از داوطلبان شوراهای شهر و روستا در اهواز

 به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اهواز اسماعیل ارزانی بیرگانی فرماندار شهرستان اهواز گفت: طبق تقویم انتخابات ، نام نویسی از داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا از روز۳۰ اسفند ماه امسال تا ۶ فروردین ۱۳۹۶به مدت هفت روز انجام همزمان با سراسر کشور آغاز می شود.

وی تاکید کرد:کلیه افرادی که قصد دارند به عنوان نامزد انتخاباتی پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام نمایند، نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام، تا در روز ثبت نام به همراه سایر مدارک به ستاد انتخابات ارائه نمایند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اهواز پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز ۲۹اردیبهشت ۹۶برگزار می گردد.

۵۳۸۹