نشست هماهنگی برگزاری مرحله دوم انتخابات در بخش مرکزی اهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، نشست هماهنگی برگزاری مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش مرکزی اهوازروز یکشنبه درخصوص تعداد و اعضای شعب، بررسی کمبودها و پشتیبانی،هماهنگی کامل با نهادها، ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب به ریاست علی بلم چی بخشدار مرکزی اهواز در بخشداری برگزار شد.

۷۱