جلسه مناسب سازی معابر شهری اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه مناسب سازی معابر شهری برای تردد معلولان و افراد ناتوان جسمی با حضور دشت بزرگ مدیر دفتر فنی فرمانداری شهرستان اهواز در سالن جلسات صدا و سیما مرکزخوزستان برگزار شد.

 

 

۱۰۵