فرماندار اهواز:

تخریب منازل مسکونی منطقه ابوالفضل در دستور کار مامورین نبود

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز گفت: اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد موضوع تخریب منازل مسکونی نبوده، بلکه مامورین حسب وظیفه خود و طبق روال همیشگی که تا حالا چندین بار انجا حضور پیدا کردند و تصرفات غیر قانونی را قلع و قمع کردند، مامورین به منظور تخریب تصرفات غیر قانونی که توسط عده ای زمین خوار و فرصت طلب صورت گرفت حضور پیدا کرده بودند و باز هم تاکید می کنم؛ ماموریت افراد، تخریب تصرفات غیر منازل مسکونی بوده است.

فرماندار اهواز در ادامه گفت: متاسفانه عده ای با اطلاعات غلط که به مردم داده بودند گفته بودند؛ مامورین قصد تخریب منازل مسکونی شما را دارند وقتی مامورین طبق روال قبلی به قصد تخریب تصرفات غیر قانونی وارد منطقه شدند با حمله سنگ و شیشه تعدادی زیادی از ساکنین مواجه شدند که متاسفانه تعدادی از مامورین اجراییات شهرداری و نیروی انتظامی زخمی شدند.

رئیس شورای تامین شهرستان اهواز افزود: به محض خبر دار شدن به همراه معاون دادستان در منطقه حضور پیدا کرده و با معتمدین مردم مذاکره کردیم و آنها را به ارامش دعوت کرده و به خانه هایشان برگرداندیم و مامورین را از محل دور کردیم.

عالمی نیسی گفت: مالکیت این اراضی بنام بنیاد مستضعفان است و فردِ دیگری مالک نیست و برای کسانیکه در آنجا زمین هایی خریداری کردند و یا ساخته اند و یا ساکن هستند باید نسخه ای تجویز شود که حق کسی ضایع نشود و حق آنها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان اظهار کرد: مقصر اصلی زمین خوارانی هستند که زمین ها را تصرف و قطعه بندی و طی چند سال به مردم می فروختند که تعدادی از آنها توسط مقامات قضایی شناسایی و دستگیر شدند، ساکنین آن منطقه مطمئن باشند که حق و حقوق آنها ملاحظه خواهد شد و مسئولین وظیفه دارند حق و حقوق مردم را مراعات کنند.

 

۱۳۹