آگهی شعب اخذ رای مرحله دوم انتخابات مجلس در شهرستان اهواز

آگهی شعب اخذ رای مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرها و روستاهای شهرستان اهواز منتشر شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، شماره و آدرس شعب به شرح زیر است:

در اجرای ماده۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی آن  به اطلاع کلیه کسانی که به استناد ماده ۲۷  قانون انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند می رساند که برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ از  ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ساعت ۱۸:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملی و اصل  شناسنامه خود ، به یکی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.

 مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی زرگان خ شهید صدری مدرسه راهنمائی دخترانه نیایش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی زرگان مسجد امام حسین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی زرگان نزدبک پل عابر پیاده دبستان پسرانه شهید دیلمی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی مسجد بنی هاشم شیر پاستوریزه خیابان اول

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی زرگان خیابان شهید شعیبی مرکز بهداشتی درمانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی کوی فرهنگیان نبش خیابان چهار مدرسه راهنمایی دخترانه معلم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی کوی فرهنگیان ۱دبستان دولتی فرهنگ

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی زویه مقابل کوی ملت دبستان شهید مزرعه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۰۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی زویه مقابل کوی ملت مسجد امام جعفرصادق

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی کوی آزادی (زویه) خیابان شهید سید نعیم موسوی حسینیه سیدالشهداء

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی کوی منتظری زویه۲  پشت فرودگاه مدرسه راهنمایی یادگار امام

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی کوی ملت جنب پارک یاس زویه دبستان شهید شریف زاده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱ به نشانی سه راه فرودگاه کوی عابدی دبستان دولتی رازی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت خیابان کارون دبستان غیر انتفاعی راه دانش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت انتهای خیابان بلوار دبستان دخترانه آزادی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی خیابان ۹ عامری، دبستان پسرانه شهید مصطفایی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت بین خیابان دانیال وعامری مسجد حضرت زهرا(س)- ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت بین خیابان دانیال وعامری مسجد حضرت زهرا(س)- ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۱۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت خیابان۱دانیال مدرسه راهنمایی سپیده کاشانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت ابتدای فاز ۳دبیرستان پسرانه آزادگان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت فاز خیابان توانیر جنب پارک دبستان محتشم کاشانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت ابتدای فاز ۳، دبستان شهید صیاد شیرازی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت  خیابان ۶ فاز۳ مدرسه راهنمایی دخترانه طراوت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت خیابان ۹اقبال مدرسه راهنمایی دخترانه رجا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت خیابان ۲۰اقبال دبستان غیرانتفاعی دخترانه شهدای صنعت نفت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت شهرک شهید عباسپور  فاز ۴ خیابان ۸  دبستان شهیدبهمن رستمی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی ملت فاز۴ مسجد امام علی ابن ابیطالب(ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲ به نشانی کوی جواهری خیابان منجزی مسجدصاحب الزمان(عج)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۲۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک شاهد دبستان لاله های امام

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی کوی ۱۷شهریورمسجدصاحب الزمان (عج)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی کوی نیرو دبستان ۱۹دی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک نفت، خیابان خرداد ۳ مدرسه استاد شهریار – کلاس درس – شعبه برادران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک نفت، خیابان خرداد ۳ مدرسه استاد شهریار – سالن اجتماعات- شعبه خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهدای صنعت نفت دبیرستان پسرانه شهدای صنعت نفت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک نفت فاز ۱ کانون قرآن شهدای صنعت نفت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی کوی نفت- خیابان ارشاد مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی کوی نفت خیابان رسالت بین خیابان ۱۳و۱۴ دبیرستان موعود

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی جنب کوی نفت مسجد شهرک ملی حفاری- ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۳۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی جنب کوی نفت مسجد شهرک ملی حفاری – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک ملی حفاری جنب کوی نفت دبیرستان دخترانه شهرک قائم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک ملی حفاری خیابان فتح ۴مدرسه راهنمایی خواجه نصیرالدین طوسی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک آغاجاری خیابان نسترن دبستان ظهراب حاتم پور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک آغاجاری مسجد ابوالفضل عباس- ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۳ به نشانی شهرک آغاجاری، مسجد ابوالفضل عباس – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی فلکه فرودگاه خیابان زاهدنبش جهانگیری باشگاه فرهنگی ورزشی ملی حفاری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان فردوس بین زیتون وزمزم دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه امیرکبیر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی بهزادشهر نبش خ مانی دبستان و پیش دبستان گلهای دانش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان زمزم نبش هدایت مسجد حضرت رسول – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۴۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان زمزم نبش هدایت مسجد حضرت رسول – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان هدایت بین زمزم وزمرددبستان حضرت رقیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان فاطمی دبستان پسرانه امید آینده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی، خیابان کمیل، بین زمزم و زمرد، دبستان دخترانه آیندگان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان زاویه مدرسه راهنمایی امام خمینی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان زاویه روبروی مجتمع ورزشی مدرسه راهنمایی دخترانه قدس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان انوشه نبش جهانگیری هنرستان غیردولتی کارودانش علوی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان رسالت  نبش خیابان فیاض مسجدامیرالمومنین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زیتون کارمندی خیابان شهید یوسفی نژاد بین زمرد و زاهد مدرسه راهنمایی هاتف اصفهانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی ملی راه خیابان فردوس بین زاویه و زهره دبستان دوازه فروردین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۵۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی ملی راه خیابان مانی دبیرستان پسرانه کارودانش علامه طباطبایی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی ملی راه مسجد الانبیا روبروی بازارچه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۴ به نشانی زویه پشت ملی راه مسجد حضرت صاحب الزمان(عج)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی شهید سلطانی منش درمانگاه طالقانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی شهید سلطانی منش خیابان نبوت نبش زرین دبیرستان امام رضا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی شهیدسلطانی منش خیابان نبوت نبش زرین  هنرستان کاوه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی زیتون کارگری بلوار نبوت دبیرستان دوشهیدسالاری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی زیتون کارگری روبروی تعاونی شرکت نفت مدرسه راهنمایی حضرت زینب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی زیتون کارگری خیابان علامه دبستان علامه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی زیتون کارگری خیابان علامه جنب پارک ۴۰۰دستگاه مسجدالهادی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۶۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی زیتون کارگری پارک ۴۰۰دستگاه مجتمع بهزیستی شهدا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی طالقانی مسجدحضرت ولی عصر(عج)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی طالقانی مدرسه پژوهش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی شهیدجاموری (ال صافی)مدرسه راهنمایی دخترانه ولایت فقیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی کوی ال صافی خیابان زیربی سیم مسجدامام رضا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی ۲۰متری  شهرداری خیابان فاضل (خیابان سوم) مدرسه راهنمایی محدثه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۵ به نشانی ۲۰ متری شهرداری خیابان فاضل (خیابان سوم) مسجد امام حسین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی کوی فداییان اسلام مدرسه اروند

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی کوی عامری خیابان صباحی جنب پخش نفت مسجد جعفری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی کوی عامری خیابان شریعتی نزدیک پل سیاه مدرسه شهید خیریه اهوازی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۷۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی کوی عامری مسجد علی بن مهزیار

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی کوی عامری بلوارساحلی شرقی مسجدحاج حمادی عامری پور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی کوی عامری سخیریه بلوارشهیدحمیدی مسجد علی بن ابیطالب (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی منازل کارکنان شهرداری مقابل سخیریه مسجد مهدی موعود(عج)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی آسیه آباد خیابان شهید سلیمی لین ۵ مسجد امام حسین (ع) – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی آسیه آباد خیابان شهید سلیمی لین ۵ مسجد امام حسین (ع) – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی آسیه آباد خیابان نسترن لین ۲مسجد امام علی بن موسی الرضا (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی آسیه آباد خیابان کارون مسجد شهدا – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی آسیه آباد خیابان کارون مسجد شهدا – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی آسیه آباد جنب مسجدشهدامرکزبهداشتی درمانی شماره ۱

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۸۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی حصیرآبادانتهای خیابان ۲ مدرسه شهید عباسپور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی حصیرآبادابتدای خیابان ۳- مدرسه مهر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی حصیرآباد خیابان شهید عباسی خیابان ۳مسجدامام محمدباقر(ع) – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۶ به نشانی حصیرآبادخیابان شهیدعباسی خیابان ۳مسجدامام محمد باقر(ع) – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی حصیرآبادخیابان شهیدعباسی ۳ دبیرستان  دخترانه وحدت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی حصیرآبادخیابان شهیدنظرآقایی خیابان ۵مسجد امام حسن (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی حصیرآباد انتهای خیابان ۹ مدرسه راهنمایی حدیث

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی حصیرآباد خیابان ۱۰مسجد امام زین العابدین (ع) – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی حصیرآبادخیابان ۱۰مسجدامام زین العابدین(ع) – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی حصیرآبادخیابان ۱۳مسجد ابولفضل (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۰۹۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی ابتدای منبع آب دبستان شهیدحلاج پور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی ابتدای منبع آب دبیرستان دخترانه آیین روشن

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی منبع آب مسجد انقلاب مهدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی منبع آب مدرسه راهنمایی مهاجرین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی خیابان ۲۰متری فاز ۳شهرداری منبع آب مسجد سید الشهدا – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی خیابان ۲۰متری فاز ۳شهرداری منبع آب مسجد سید الشهدا – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی بیست متری منبع آب خیابان ۱۸دبستان ۱۵خرداد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی کارون منازل شرکت نفت مدرسه راهنمایی شهید سبزواری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی کوی مجاهدین خیابان ۳خالدی دبستان آفرینش – سالن

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۷ به نشانی کوی مجاهدین خیابان ۳خالدی دبستان آفرینش – کلاس درس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۰۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی انتهای کوی رمضان  خیابان شهیدمحلاتی مدرسه راهنمایی شقایق – دفتر مدیر ? مدرسه –  شعبه برادران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی انتهای کوی رمضان خیابان شهیدمحلاتی مدرسه راهنمایی شقایق- دفتر معاون – شعبه خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی کوی رمضان  کارمندی خیابان ۱۶ رضوان دبستان ابتدایی هدایت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی کوی رمضان مدرسه راهنمایی مرضیه خ رضوان کوی رمضان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی کوی پلیس خیابان خادم  دبستان شهید دستجردی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی ۳راه باهنر مقابل کلانتری ۲۴ مدرسه راهنمایی سعدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی سپیدار خیابان مهاجرین  نبش خیابان ۹ دبیرستان نمونه دکترحسابی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی سپیدار دبستان نجمه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی سپیدار پشت بازارجه مسجدبلال – ضلع شرقی – شعبه براداران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی سپیدار پشت بازارجه مسجدبلال- ضلع غربی – شعبه خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۱۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی سپیدار خ چهارم (شهید محلاتی) روبروی بهداشت دبیرستان دخترانه رضوان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی کوی انقلاب کوی طاهر  میدان سه راهی تپه دبستان شهیدعلی رضادهبان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی منازل ۳۰۰دستگاه صنایع فولاد فاز ۲ خیابان بصیر مدرسه راهنمایی دخترانه بهار

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی ابتدای منازل ۳۰۰دستگاه صنایع فولاددبیرستان جعفرشهیدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۸ به نشانی منازل ۲۰۰دستگاه صنایع فولادحسینه سیدالشهدا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی رسالت ۲۵۴دستگاه آپارتمانی صنایع فولاددبستان پسرانه رسالت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی رسالت دبستان دخترانه راضیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی نبوت جنب دادگستری خوزستان دبستان شهید فاخر حیدری زاده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی نبوت بلوار دماوند خ حافظ جنب مسجد امام علی (ع) مدرسه ابتدایی نبوت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی نبوت ابتدای خ زاگرس روبروی مسجدصاحب الزمان هنرستان غیردولتی فردوسی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۲۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی نبوت بلوار دعبل خزاعی روبروی کوی صادقیه دبستان دولتی شاهد امام هادی (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی شهرک باهنر دبیرستان متوسطه اول شکوفه های انتظار

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی شهرک باهنرخیابان بهاران مقابل فولادشهرمدرسه راهنمایی مائده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی کوی شهید باهنر فلکه نگهبانی مسجد امیرالمومنین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی انتهای کوی باهنر بلوار آرش دبیرستان شهید باهنر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی شهرک ایثارخیابان سوم شعبان دبستان دولتی ادب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی شهرک ایثارخیابان سوم مسجدحجت ابن الحسن عسکری(ع) – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی شهرک ایثارخیابان سوم مسجدحجت ابن الحسن عسکری (ع) – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی باهنر خیابان آزاده ۲ روبروی مسجد مدرسه حاج عبدالرحمان رزاقیان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی فولادشهربلوارمعلم حسینه حضرت ابوالفضل العباس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۳۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی فولادشهرانتهای خیابان باباطاهردبستان نیکان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۹ به نشانی ابتدای کوی صادقیه روبروی دادگستری مدرسه راهنمایی شهید رجایی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان آزادگان نزدیک پل سیاه حسینیه شمخانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان آزادگان خیابان شهید مصطفایی مدرسه راهنمایی شهیدمحمدعلی حکیم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی باغ معین خیابان نظام وفاهنرستان هاجر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان آزادگان خیابان شهیدوکیلی مسجدچیت ساز

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی میدان شهدامسجد شفیعی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان طالقانی حسینیه اعظم – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان طالقانی حسینیه اعظم – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان شهید ادهم مسجدنور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۴۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان شریعتی نبش شهید رستگاری مسجدامام حسین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان شهیدمعمارزاده خیابان فیلی مسجد طالب زاده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۰ به نشانی خیابان غفاری مسجدآیت اله اشرفی اصفهانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خیابان امام خمینی مسجدجزایری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خیابان سلمان فارسی نبش خیابان نظامی حسینیه شماسی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خ مسلم بین نادری و کافی دبیرستان هدف

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خیابان شریعتی خیابان شهیدعظیم، مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده ی پیوند و مرکز پیش دبستانی غنچه های بهشت (پیش دبستانی دانش)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خ شهید موسوی ( حافظ)  بین شهید عظیم و مسجدی حافظ مسجد حاج علوان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خیابان رودکی نبش نظامی دبستان مارسولی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خیابان شریعتی خیابان رازی مدرسه راهنمایی دخترانه ایثار

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۵۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی خیابان شریعتی خیابان رازی دبستان فارابی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۱ به نشانی بلوار جمهوری اسلامی دبیرستان حضرت خدیجه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان امام مسجدآیت اله بهبهانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی چهار راه سلمان فارسی مسجد انصاری – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی چهار راه سلمان فارسی مسجد انصاری – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان فرهنگ نبش نادری دبیرستان پروین اعتصامی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی بلوارآیت اله بهبهانی روبروی پمپ بنزین دبیرستان شاهد فاطمیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان جهانیان نبش قنادان دبیرستان مصطفی خمینی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان شریعتی خیابان شهید محمدیان دبیرستان شهیدمصطفی خمینی (دبیرستان هیئت امنایی صدرا)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان ابوذر مسجدامام جعفرصادق (ع) – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۶۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان ابوذر مسجدامام جعفرصادق (ع) – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی خیابان ادهم درمانگاه حضرت ولیعصر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۲ به نشانی بلوار جمهوری اسلامی خ شهید کرمی خراط (خیابان شهید احمدی  ) مدرسه حضرت زینب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی آخر آسفالت خیابان شریعتی میدان جمهوری اسلامی مسجدالغدیر – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی آخر آسفالت خیابان شریعتی میدان جمهوری اسلامی مسجدالغدیر – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی آخر آسفالت انتهای خیابان احمدی دبیرستان دخترانه پورکیانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی خیابان شریعتی بعد از پل پنجم جنب مسجد رضوان هنرستان کار و دانش کوشا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی خیابان شریعتی نبش خیابان شهید نادر موسوی دبستان علامه امینی – کلاس درس چهارم یک

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی خیابان شریعتی نبش خیابان شهید نادر موسوی دبستان علامه امینی – دفتر معلمان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی اخر اسفالت خیابان شهید عراقی پور پشت بازارچه خیابان ادهم  مسجد ایزد خواستیها – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۷۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی اخر اسفالت خیابان شهید عراقی پور پشت بازارچه خیابان ادهم مسجد ایزد خواستیها – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی آخر آسفالت خیابان شریعتی کوی ابوذر خیابان ۱۴ مسجد ابوذر غفاری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی خیابان شریعتی نبش خیابان شهید صدیق دبستان دولتی معراج

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی آخر آسفالت انتهای خیابان شریعتی خیابان شمیم جنب پمپ بنزین دبستان پسرانه گلشن

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۳ به نشانی کوی مشعلی خیابان شفیع هنرستان کارودانش تلاش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خیابان پیروزی( خ کمپانی) مسجدموسی ابن جعفر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خیابان شهید کیوان )کاوه) جنب ایستگاه راه آهن کارون هنرستان صنعتی شهدا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خیابان کافی دبستان شاهد فاطمیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خیابان سلمان فارسی نبش پیروزی  حسینیه بیت الزهرا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خ امام خمینی خیابان منصوری  دبستان شهیده بنت الهداصدر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۸۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی کوی فاطمیه مسجدفاطمه الزهرا – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی کوی فاطمیه مسجدفاطمه الزهرا – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی کوی فاطمیه انتهای خیابان سلطانی خیابان ۶پادادشهرهنرستان اقبال

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی کوی فاطمیه خیابان شهید جهانیان دبستان پسرانه جهاد گران شاهد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خیابان امام ابتدای اریا شهر مسجد حضرت مسلم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی خیابان ۳۸ متری اریاشهر مسجد الهادی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی اریا شهر خیابان ۳۸ متری دبیرستان دخترانه مسلم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۴ به نشانی آریا شهر خیابان ۳۸ متری بلوار شهید رامین کریمی، دبیرستان دخترانه سمانه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی زیباشهر خیابان شهید دستغیب دبیرستان سعدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی زیباشهر خیابان شهید دستغیب مدرسه راهنمایی انقلاب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۱۹۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی پاداد شهر فلکه جواد الائمه مسجد جواد الائمه – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی پاداد شهرفلکه جواد الائمه  مسجد جواد الائمه – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی خیابان ۱۰ پاداد شهر روبروی دارایی  دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی اقبال نخبگان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی خ شهید ابراهیمی خیابان ۱۱ غربی پاداد شهر   دبستان شهید فرخ نیا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی خیابان لادن بین ۱۴ و ۱۵ پاداد شهر مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی فاز یک پاداد شهر مسجد ۱۴ معصوم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی پاداد، فاز ۱، بین اسفند و معلم غربی، مسجد امام علی (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی ابتدای فاز ۱ پاداد شهر کوی طلاب دبستان بهنام محمدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی خیابان اذر فاز یک پاداد شهر دبستان لاله

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی کوی مدرس خیابان ۹مسجدامام حسن (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۰۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی کوی مدرس خیابان شهیدمردانی مسجدامام خمینی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۵ به نشانی کوی مدرس دبستان شهیدمدرس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲ پادادشهرایستگاه ۴بین ۵و۶مدرسه راهنمایی دخترانه امت – سالن اجتماعات ضلع شرقی- شعبه برادران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲ پادادشهرایستگاه ۴بین ۵و۶مدرسه راهنمایی دخترانه امت – سالن اجتماعات ضلع غربی – شعبه خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز ۲پادادشهرابتدای خیابان شهرزادهنرستان پسرانه معلم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲پادادشهرمسجدخاتم الانبیا –  ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲پادادشهرمسجدخاتم الانبیا – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز ۲پادادشهر ایستگاه ۶ جنب بازارچه – مسجدامام خمینی – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز ۲پادادشهر ایستگاه ۶ جنب بازارچه – مسجدامام خمینی – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲پادادشهرجنب دبستان آزادگان ایستگاه ۷مدرسه راهنمایی فرهنگیان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۱۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲ پادادشهرهنرستان فنی صنایع شیمیایی کیمیا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز۲پادادشهرخیابان طلاییه منازل لوله سازی دبستان شهدای لوله سازی اهواز

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز ۲پادادشهر خ بصیر خ ۴۷ منازل فرهنگیان- مدرسه راهنمایی پسرانه شاهد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی فاز ۵پادادشهر قطعه ۲ دوم- مدرسه راهنمایی امام صادق

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی کوی جانبازان خیابان ۴ مدرسه غیرانتفاعی ارمغان نو

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی کوی مهدیس نبش خ ۴ شمالی- دبستان غیر دولتی حضرت ابراهیم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی کوی مهدیس خیابان ۴ نورد لوله مدرسه نور مریم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۶ به نشانی کوی مهدیس خیابان ۱۰ نیشکر مدرسه حجاب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی شهرک زردشت، مرکز بهداشت زردشت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کوی پدافند هوایی- نمازخانه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۲۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیانشهر خ اول منازل سپاه- دبستان شهید بهنام محمدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیانشهر، کوی طلاب، بعد از چمن مصنوعی، مرکز شماره ۱۴ بهداشت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیانشهر میدان امام رضا مسجد امام خمینی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد خ ۲۵- دبستان دخترانه شاهد ولایت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد نبش خ ۲۴شرقی- دبیرستان پسرانه دکتر معین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد ۱۸ متری سوم  بین خ ۲۶و ۲۷- هنرستان غیرانتفاعی کارو دانش فن آموزان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد خ ۲۵  شرقی دبیرستان شاهد فاطمی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد نبش خ ۱۵ شرقی – مرکز بهداشت و درمان شماره ۵

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد نبش  خ۱۵- ساختمان مرکز بهداشت غرب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد خ ۱۱ غربی پژوهش سرای امام جعفر صادق

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۳۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۷ به نشانی کیان آباد خ وهابی نبش خ سپهری – دبستان دخترانه بهار

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کوی سید خلف- دبستان دخترانه ام البنین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کوی سید خلف – مسجد حضرت ابولفضل

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ ۲۱ غربی – هنرستان شوراب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ ۱۵ غربی- مسجد امام مهدی منتظر – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ ۱۵ غربی- مسجد امام مهدی منتظر- ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ۱۳شرقی -تعاون روستایی اهواز

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ ۹غربی – مدرسه راهنمایی پسرانه آزادی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ میهن غربی بین خرداد و وهابی- هنرستان غیر انتفاعی کارودانش علم و عمل اهواز

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ ۱۰ – مدرسه فارابی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۴۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ ۱۷ شرقی اداره مخابرات

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ۴ شرقی – مدرسه مهر ولایت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ مطهری- دبیرستان خوارزمی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ توحید فلکه دوم – دبستان دولتی ایت اله بهبهانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ سروش شرقی- دبستان معرفت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ موحدین فلکه اول – مسجد فاطمیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۸ به نشانی کیانپارس خ موحدین فلکه اول – اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی امانیه خ فلسطین – کمیته امداد استان خوزستان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی امانیه خ فاطمی، دبیرستان شهدا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی امانیه روبروی سازمان تبلیغات اسلامی -مدرسه فرزانه قلم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۵۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی امانیه خ سقراط شرقی دبستان بوعلی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی نبش پیچ استادیوم  ورزشی – خیابان امت فلکه اول  مسجد بقیه اله

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی نهضت آباد جنب تالار مطهری خ پیشاهنگی سابق – هنرستان خوارزمی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی نهضت آباد، جنب تالار مطهری خیابان پیشاهنگی سابق- روبروی هنرستان خوارزمی – دبیرستان طاهره

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی فلکه بزرگ نهضت آباد – مسجد جامع – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی فلکه بزرگ نهضت آباد – مسجد جامع – ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی نهضت آباد خ انوشه انتهای خ مسلم – هنرستان کارآفرینان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی رفیش آباد – دبیرستان دخترانه عصمت – کانون آزادگان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی رفیش آباد- مسجد التقوی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی رفیش آباد، خیابان ملک الشعرا، مسجد عباد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۶۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۱۹ به نشانی پشت پل راهنمایی – مدرسه راهنمایی دکتر معین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی درب پادگان جنب پل هوایی لشکر۹۲ منازل سازمانی -مسجد امیر المومنین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی خیابان لشکر منازل راه آهن-مدرسه شاهد صابری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی خیابان لشکر- مسجد  النبی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کوی ۱۵ خرداد-مسجد امام موسی ابن جعفر(ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کمپلو – خیابان امیر کبیر شمالی- چهارراه آزادی-مدرسه شهید مهشاد شیرازی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کمپلو _ خ امیر کبیر شمالی- چهارراه شرف- دبستان عصمت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کمپلو شمالی خ ناصر خسرو شمالی- اول خیابان شهید شجاع جری-مسجد علی بن موسی الرضا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کمپلو شمالی خیابان اول منازل سازمانی- هنرستان ساجده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کمپلوشمالی – منازل سازمانی- واحد فرهنگی مسجد قائمیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۷۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی کمپلو شمالی- خ غزنوی- نبش بصیر-مسجد حضرت حمزه سید الشهدا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۰ به نشانی خ سروش- بین بلوار قدس و خ انقلاب- دبیرستان ابن سینا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو- اول خ انقلاب- انتهای خ پورکیان- دبستان حضرت سکینه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو اول خ انقلاب- مسجد صاحب الزمان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو- اول خ انقلاب- خ ولی عصر (عج)- دبیرستان براتی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ پیریایی (ابهری) بین خ شیخ بها وکیان- مسجد مبعث

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ بنی هاشم- مسجد امام زین العابدین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ شیخ بها- نبش خ شهرداری- دبیرستان آیت الله گلپایگانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو – خ شیخ بها- پشت بهزیستی مرکز بهداشتی درمانی ۱

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ امیر کبیر جنوبی نبش خ شهرداری-مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان بهزیستی استان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۸۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ بنی هاشم ابتدای خ شهید هاتف (کیان)- مسجد ابوالفضل

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ کیان نیش شهید فاضلی- دبستان خلیج فارس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ انصاری بین هلالی و فراهانی- مسجد امام جواد (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو- خ مصطفی خمینی (غزنوی) نبش شهرداری- حسینیه عبدالخانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ فراهانی نبش خ شهرداری – دبستان شریعتی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلم خ فراهانی نبش خ شهرداری- دبستان دخترانه خدیجه کبری

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۱ به نشانی کمپلو خ زینب نبش آهن افشار- مسجد سیده زینب (س)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی کمپلو خ زینب نبش فاضلی – دبستان شهید مرضیه کلانتر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی کمپلو خیابان فراهانی نبش شهرداری مدرسه حضرت مریم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی کمپلو خ سروش نبش خ کشاورزی – مسجد امام جعفر صادق (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۲۹۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی کمپلو خ سروش خ باهنر- دبیرستان دخترانه نظام جدید نسا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی فلکه سه راه خرمشهر به سمت حمیدیه- مسجد الرحمن

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی کوی مندلی خ کروشات ۲ مدرسه دخترانه شهید تقوی فر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی خ ۴ منطقه سیاحی سه راه خرمشهر- مدرسه پسرانه حضرت قائم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی خ ۳۰متری عبیات منطقه سیاحی- مسجد امام علی (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو- مدرسه شهید کریم جنادله

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو-خیابان ۱۲ غربی مدرسه باقرالعلوم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو- مسجد نهضت الاسلام

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو- مرکز بهداشت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو- مدرسه راهنمایی شهید نیسی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۰۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو- مسجد ابوالفضل العباس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۲ به نشانی عین دو- مسجد صاحب الزمان (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی ۶۰ متری بلوار خ سروش – مسجد السلام

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی ۶۰ متری بلوار نبش خ زینب- مسجد خاتم الانبیا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی خ کردونی بین شهید موگهی و سروش- مدرسه ام البنین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی خ شهید سنگبر موگهی خ شبنم-  مدرسه حضرت معصومه (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی اول کوی علوی خ هلالی جنب مرکز بهداشت ۹- مسجد ابوالفضل العباس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کمپلو جنوبی خ شهید نبهان ابادی بین خ هلالی و غزنوی- مسجد امام حسین(ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کمپلو جنوبی  خ مصطفی خمینی نبش خ کسایی دبستان دکتر خانعلی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کمپلو جنوبی خ کیان نبش جلالی- حسینیه ایت اله بهبهانی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۱۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کمپلو جنوبی انتهای خ ناصرخسرو جنوبی- مسجد رسول اکرم (ص)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کمپلو جنوبی روبروی مرکز نابینایان انتهای ناصر خسرو- دبیرستان دخترانه نرجس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی خ کردونی بین موگهی و ۶۰متری بلوار- مدرسه ابرار

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی ۲۰متری مدرس بین خ کیان  و فراهانی- مسجد حضرت زهرا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۳ به نشانی کوی علوی خیابان ۶۰متری  نبش ۲۰متری مدرس- مدرسه مولوی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی انتهای خ شهید ابادچی(شیخ بها)- مسجد الهادی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی انتهای خ کیان نبش ارشاد- حسینیه ارشاد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی بین موگهی و ۳۰متری علوی نبش منصوری- حسینیه کوثر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی بین خ موگهی و سروش خ ۱۲ متری منصوری – حسینیه المهدی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی خ شهید سنگبر موگهی فراهانی جنوبی- مسجد صاحب الزمان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۲۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی انتهای خ فراهانی جنوبی نبش خ نور اسلام- دبستان دکتر مفتح

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی انتهای ۲۰متری آزادی بین خ فراهانی و جاده خرمشهر-مسجد امام حسن مجتبی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی خ نور اسلام بین خ موگهی و سروش- مسجد امیر المومنین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی انتهای خ فراهانی جنوبی روبروی برزن شهرداری- دبستان دخترانه فاضله

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی انتهای خ سروش بن بست خ احمدی- مسجد امام حسین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی علوی بین جاده خرمشهر و کمربندی علوی- مدرسه راهنمایی الغدیر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۴ به نشانی کوی سادات خ البرز- مسجد امام حسن مجتبی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی دانشگاه شهید چمران- مجتمع خوابگاهی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی دانشگاه چمران کوی استادان- مدرسه اندیشه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان روبروی کوی سعدی- شرکت دز آب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۳۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان خ فروردین روبروی بهداری سازمان آب و برق- مسجد فاطمیه – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان خ فروردین روبروی بهداری سازمان آب و برق- مسجد فاطمیه- ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان خ آذر بین اصفهان و اردیبهشت – مدرسه راهنمایی شهدای گروه ملی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان انتهای خ فروردین (شهید سید مهدی شبیبی)-  دبستان شهید عباس شریف زاده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان جنب پارک شقایق- مسجد ۱۴ معصوم آل محمد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی گلستان چنیبیه علیا دبستان امام رضا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی کوی بوستان منازل سازمانی آب و برق – حسینیه  فاطمیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی کوی بوستان منازل سازمانی آب و برق- دبستان شهید عباسپور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی شهرک برق- دبستان نیرو

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی شهرک برق- خ۷ عمران- مسجد ابالفضل العباس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۴۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی کوی سعدی – دبیرستان پسرانه جابربن حیان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی کوی سعدی، حسینیه فاطمه زهرا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی کوی سعدی خ قریشی- مدرسه راهنمایی دخترانه نیایش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۵ به نشانی کوی سعدی انتهای خ شهید غلامعلی یدید مدرسه راهنمایی شاهد خیبر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی بلوار گلستان نرسیده به فلکه فرهنگ جنب خیابان ۲۲ بهمن درب پشتی دانشگاه آزاد اهواز هنرستان  پوریای ولی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی فرهنگ شهر میدان کارگر خ غربی-خ ۲۲ بهمن جنب دانشگاه آزاد اهواز دبیرستان پسرانه بهارستان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی شهرک اهواز ایثارگران ۲ دبستان آسیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی بهارستان انتهای خ صدف – هنرستان کارو دانش شهید رجایی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی بهارستان خ صدف ۳- دبستان مائده

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی بهارستان – خ صدف ۱-۲۰متری اول دبیرستان آزادگان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۵۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی میدان کودک پیچ شهرک دانشگاه جنب پل عابر پیاده آموزشگاه استثنایی مهر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی کوی مجاهد خ اهورایی ۲ پشت مسجد ۱۴معصوم  – دبستان دخترانه مرضیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی کوی مجاهد خ ۲ – مدرسه راهنمایی دخترانه راضیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی کوی مجاهد خ ۲- مدرسه راهنمایی دخترانه راضیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی جنب مخابرات گلستان- هنرستان فنی بیت المقدس اهواز- راهروی چپ –  کلاس درس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی جنب مخابرات گلستان- هنرستان فنی بیت المقدس اهواز – راهروس راست – کلاس درس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی انتهای منازل گروه ملی بلوار نگارستان کوی معین زاده خ نارون – مدرسه راهنمایی رضوی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی معین زاده شهرک الحدید مدرسه غیرانتفاعی فاتح خیبر

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی اتوبان بقایی جنب پمپ بنزین سیاحی شهرک پیام- مدرسه راهنمایی پسرانه نعمتی نژاد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۶ به نشانی روستای خبینه علیا  بعد از فلکه بقایی خ ۴- دبستان بلال

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۶۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی فرهنگ شهر – مدرسه راهنمایی دخترانه فرهنگ – ضلع سمت چپ آقایان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی فرهنگ شهر – مدرسه راهنمایی دخترانه فرهنگ – ضلع سمت راست خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی فرهنگ شهر – مدرسه راهنمایی معلم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی انتهای شهرک دانشگاه- حسینیه شهدا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی شهرک دانشگاه- مدرسه راهنمایی دخترانه توانا – ضلع سمت چپ آقایان

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی شهرک دانشگاه- مدرسه راهنمایی دخترانه توانا – ضلع سمت راست خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی خ اصلی شهرک دانشگاه- دبیرستان حضرت صادق

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی خ اصلی پردیس- آموزشگاه فنی و حرفه ای دختران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس شمالی – دبیرستان پسرانه فردوسی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس _ جنب دانشگاه پیا م نور- جهاد دانشگاهی پردیس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۷۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس، میدان نرگس مسجد فاطمه زهرا (س)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس خ ۲۴ متری میدان نرگس- مدرسه پسرانه ارشاد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی انتهای پردیس خ شباهنگ – مدرسه حضرت قائم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس ۲، خیابان بینش، هنرستان کار و دانش امیرکبیر – ضلع سمت چپ – شعبه برادران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس ۲ خ بینش- هنرستان کارو دانش امیرکبیر – ضلع سمت راست – شعبه خواهران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی بازارچه پردیس – مدرسه ارشاد

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس خ ۲۴ متری گلبهار- دبستان دولتی دخترانه غدیر۲

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۷ به نشانی پردیس خ  گلبهار- مدرسه دخترانه ستایش

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی شهرک رزمندگان مسجد امام خمینی – ضلع شرقی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی شهرک رزمندگان مسجد امام خمینی-ضلع غربی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۸۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی کوی گلدشت- خیابان ۱۱، مدرسه برکت گلدشت

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی کوی گلدشت، خیابان ارغوان ۷، مسجد ابوالفضل العباس

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی کریشان بزرگ-مدرسه راهنمایی موافق

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه خ ۱۲- مسجد علی ابن حسین

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه خ ۱۱- نبش بانک صادرات مسجد حضرت فاطمه الزهرا

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه خ دانش بین هاشم پور و کمربندی – مسجد الرسول

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه خ رضوان – مسجد ابوالفضل

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه پشت سده – مدرسه نور

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه رمله ۲خیابان ۲ مسجد امام علی (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۸ به نشانی ملاشیه خ اصلی- مسجد امام جعفر صادق

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۳۹۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی منازل ارتش واقع در سه راهی قدس، ندامتگاه سه راه خرمشهر روبروی ترمینال قدیم دزفول، ترمینال سه راه خرمشهر، یگان ویژه، ستاد فرماندهی انتظامی استان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی شرکت فارسیت مسیر جاده اهواز خرمشهر – شرکت سپنتا – شرکت گروه ملی – شرکت نورد کاویان — کارخانه نورد لوله اهواز

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی بیمارسان امیرکبیر، بیمارستان آپادانا، بیمارستان آیت الله کرمی و بیمارستان آریا

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی دانشگاه پیام نور اهواز، پادگان مجتمع شهید سلیمی، شهرک شهید محلاتی مقابل پردیس، کریشان ۳ – شهرک بیت المقدس منازل گروه ملی

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی پادگان شهید مظفر جنب پاسگاه سه راه خرمشهر – توپخانه جنب شهرک رزمندگان – کارخانه نورد لوله اهواز – مسیر جاده اهواز خرمشهر – کارخانه شهید سلطانی خوزستان مسیر اهواز خرمشهر

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی بیمارستان گلستان – بیمارستان بوستان، بیمارستان شفا، کانون هموفیلی گلستان، خیابان ۳۰ بهمن، بیمارستان بقایی

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی مجتمع خوابگاهی خواهران علوم پزشکی جنب بازارچه گلستان  –  منازل صداو سیما جاده گلستان  – منازل دفتر فنی استان جاده گلستان، خوابگاه نفت جنب سردخانه گلستان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی بیمارستان مهر، بهداری سپاه مقابل هلال احمر، بیمارستان شهید منفرد نیاکی (ارتش)، بیمارستان رازی

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی تاسیسات نفتی اهواز ۳ و اطراف آن – شرکت دارو پخش رازی – میدان میوه و تره بارجدید – قرارگاه ناحیه انتظامی خورستان – تصفیه خانه شماره ۲ کیان آباد .

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی منازل سازمانی راه و ترابری – سه راه خرمشهر – پشت قرارگاه راهیان نور – منازل سپاه جنب کارخانه خانه سازی – شهرک شهید میثمی ( منازل سپاه )

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۰۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی لشکر ۹۲ زرهی، دانشگاه امیرالومنین، ایستگاه اره آهن

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی ستاد انتخابات، فرمانداری، حسینیه اهل بیت واقع در شهرک برق فاز یک انتهای خیابان ۶ غربی، منازل شهرداری

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۱ واقع در شهر اهواز منطقه ۲۹ به نشانی ساختمان اداری صداوسیما- خوابگاه جانبازان (امانیه)، استانداری خوزستان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۲ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی پادگان دغاغله انهای فاز ۴ کوی ملت  – منازل سازمانی جنب کوی ملت – تاسیسات نفتی اهواز ۵

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۳ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی بیمارستان فاطمه الزهراء (س)، بیمارستان سوانج و سوختگی (طالقانی) پادادشهر، بیمارستان شهید رجایی، بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان اروند

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۴ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی یگان حفاظت مستقر در خرم کوشک، قرارگاه ناحیه انتظامای خیابان ابوذر، آتش نشانی جنب مصلی، مصلی نماز جمعه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۵ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی بیمارستان ابوذر، بیمارستان نفت، بیمارستان امیرالمونین (ع) درمانگاه شهید بهشتی کوی فدائیان اسلام (نیوساید)

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۶ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی پادگانهای شهید واعظی و محلاتی – سپاه و ناحیه مقاومت بسیج اهواز میدان چهارشیر – منازل کوی جانبازان بین شهرک آغاجاری و شهرک قائم شهر ( حفاری) – پادگان الحدید ( گلف )

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۷ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی کارخانه صنایع فولاد – مجتمع ذوب – مرکز آموزش فنون تکنولوژی نفت (سه راهی جاده ماهشهر صنایع فولاد)- فولاد اکسین

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۸ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی زندان سپیدار، شرکت کربن بلک، آتش نشانی سپیدار، کارخانه لوله سازی اهواز، ترمینال تپه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۱۹ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی ستاد مقاومت ناجیه بسیج امام علی (ع)، پادگان شهید مسعودیان، معراج شهدا، مصلی نماز جمعه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۰ واقع در شهر اهواز منطقه ۳۰ به نشانی قرارگاه جنوب اقارب پرست، فرودگاه اهواز

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۱ واقع در شهر الهائی  به نشانی الهایی مسجد امام موسی کاظم

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۲ واقع در شهر الهائی  به نشانی الهایی مسجد امام حضرت سیده زینب

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۳ واقع در شهر الهائی  به نشانی الهایی مدرسه شهدای الهایی – شعبه براداران

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۴ واقع در شهر الهائی  به نشانی الهایی مدرسه شهدای الهایی – شعبه خواهران

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۵ واقع در  روستای  به نشانی روستای بروایه عمیر- آلبوثنوان – بروایه یوسف

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۶ واقع در  روستای  به نشانی روستای حلاف ۱-۲

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۷ واقع در  روستای  به نشانی حلاف ۳ – چبسه ۱-۲-۳

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۸ واقع در  روستای  به نشانی عشاره بزرگ و کوچک

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۲۹ واقع در  روستای  به نشانی شهرک علی چعب – سید طاهر – صالح زباری – سید زهرا

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۰ واقع در  روستای  به نشانی یاسر – سید چریم – سید جاسم – حسین فرخی – سید غضبان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۱ واقع در  روستای  به نشانی طواهر – سید حسن – سد خان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۲ واقع در  روستای  به نشانی مراونه بیت صحین – ام عگله سید سبوس – بروایه کوچک

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۳ واقع در  روستای  به نشانی بروایه آلبو عزیز – بروایه تریچی – گاطع – سجادیه حیدر

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۴ واقع در  روستای  به نشانی پادگانها – کارگاهها و مؤسسات بین پلیس راه اهواز – اندیمشک تا مرکز دهستان و شهرک صنعتی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۵ واقع در  روستای الباجی به نشانی الباجی مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۶ واقع در  روستای  به نشانی الباجی – مبیطیحیه ۱-۲-۳-۴

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۷ واقع در  روستای  به نشانی حموله ها – سید سعد – سید نبی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۸ واقع در  روستای جعاوله به نشانی جعاوله ( بامدژ) مسجد روستا

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۳۹ واقع در  روستای  به نشانی روستای سید یدیم – سید ظاهر- سید معن – سید سلمان ( قریره )

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۰ واقع در  روستای  به نشانی روستای قلعه سحر

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۱ واقع در  روستای  به نشانی پادگانهای شهید چراغچی و الحدید و کارخانجات اطراف

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۲ واقع در  روستای دغاغله به نشانی دغاغله – مسجد صاحب الزمان (عج )

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۳ واقع در  روستای دغاغله به نشانی دغاغله – مدرسه دخترانه شهید ارجمند

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۴ واقع در  روستای دغاغله به نشانی دغاغله – مسجد علی اکبر

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۵ واقع در  روستای  به نشانی گبیر۲ – جمهوری اسلامی (  گبیر ۱)

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۶ واقع در  روستای  به نشانی حده ( بیت فارس ) و جسانیه کوچک

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۷ واقع در  روستای  به نشانی جسانیه بزرگ

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۸ واقع در  روستای گبیر ۱ به نشانی گبیر ۱ مدرسه ابتدایی فرشته اسماعیلی بهبهانی

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۴۹ واقع در  روستای  به نشانی گبیر ۳ اردوگاه بنی اکرم

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۰ واقع در  روستای  به نشانی ابوبقال – شعیمیط ۱ – ۲

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۱ واقع در  روستای  به نشانی حریه ۱ – ۲- ۳ – آلبو نیسی

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۲ واقع در  روستای  به نشانی علی اکبر-  منازل کارخانه – ایستگانه نظامیه – پادگانها- خماسی

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۳ واقع در  روستای ام اطمیر به نشانی روستای ام الطمیر مسجد امام خمینی (ره)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۴ واقع در  روستای ام اطمیر به نشانی روستای ام الطمیر مسجد امام علی بن ابیطالب (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۵ واقع در  روستای ام اطمیر به نشانی روستای ام اطمیر حسینیه چهارده معصوم

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۰۰۴۵۶ واقع در  روستای  به نشانی روستای کریشان علیا و روستای کریشان سه و روستای سادات (مسجد، حسینیه، مسجد)

حوزه فرعی اسماعیلیه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۱ واقع در  روستای مگطوع- خبینه سفلی به نشانی مسجد -حسینه -مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۲ واقع در  روستای ملیحان -بیوض یک به نشانی مسجد- حسینه -مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۳ واقع در  روستای مکسر -صفحه یک – صفحه دو به نشانی مسجد -حسینه -مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۴ واقع در  روستای شمریه – تل اسود – به نشانی مسجد – حسینه -مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۵ واقع در  روستای صیره مزبان – قجریه دو به نشانی مسجد – حسینه – مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۶ واقع در  روستای قجریه یک – نیشکر امیرکبیر و کارخانجات اطراف به نشانی مسجد – حسینه – مدرسه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۷ واقع در  روستای بیت واوی به نشانی مسجد النبی (ص)

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۸ واقع در  روستای کاظمی یک – کاظمی دو به نشانی مسجد – حسینه – مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۰۹ واقع در  روستای دب حردان -ملاشیه سه -شرکتها – کارخانجات و پادگانهای اطراف به نشانی مسجد – حسینه – مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۱۰ واقع در  روستای سطامیه بزرک -سطامیه کوچک – سکینه یک -سکینه دو – آحمد آباد عبدال به نشانی مسجد – حسینه – مدرسه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۱۱ واقع در  روستای پادگان ثارالله حبیب الهی -مقرهاوکارخانجات اطراف-روستای سیدابراهیم به نشانی مسجد-حسینیه-مکان مناسب

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۱۲ واقع در  روستای تخیتیه-عباویه-دب ملیحم – پادگان حمید -پاسگاه حمید وکارخانجات وشرکتهای اطراف به نشانی مسجد-مدرسه-مکان مناسب

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۱۳ واقع در  روستای رمزیه یک -رمزیه دو -رمزیه-یباره-شریجه یک ودو به نشانی مسجد-مدرسه-حسینیه

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۱۰۰۱۴ واقع در  روستای طاهریه ۱و۲و۳-دب سعید-عزیبی-سعدون شیخ محمد-سیدخلف به نشانی مسجد-مدرسه-حسینیه

حوزه فرعی غیزانیه

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۱ واقع در  روستای کریت برومی به نشانی شعبه ثابت دهستان مشرحات ، روستای کریت برومی، مسجد امام جعفر صادق (ع)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۲ واقع در  روستای عوده به نشانی بخش غیزانیه دهستان غیزانیه روستای عوده مدرسه عدل

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۳ واقع در  روستای غیزانیه بزرگ به نشانی بخش غیزانیه دهستان غیزانیه روستای غیزانیه بزرگ – مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه  ثابت  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۴ واقع در  روستای نزهه به نشانی شعبه  ثابت دهستان غیزانیه روستای نزهه مسجد امام علی بن موسی الرضا(ع)

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۵ واقع در  روستای طویله کوچک — طویله بزرگ – مارون۶ و روستاهای اطراف به نشانی بخش غیزانیه دهستان غیزانیه  روستای کرطویله کوچک — طویله بزرگ – مارون۶ و روستاهای اطراف

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۶ واقع در  روستای شلخ کوپال – چم غازی -عرب راشد – ام الدیای۳ – شهید شجیرات – ام الدیای ۱ – ام الدیای ۳ -بطره – به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه، وشلخ کوپال – چم غازی -عرب راشد – ام الدیای۳ – شهید شجیرات – ام الدیای ۱ – ام الدیای ۳ -بطره

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۷ واقع در  روستای نزهه – ستاد انتخابات – سودان و روستاهای اطراف به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه، روستای نزهه – ستاد انتخابات – سودان و روستاهای اطراف

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۸ واقع در  روستای یونیت۲ (لذه) – پادگان شهید رستم پور -یگان ویژه نیروی انتظامی – تیپ حضرت حجت (عج) – برومی شمالی به نشانی شعبه سیار دهستان مشرحات یونیت۲ (لذه) – پادگان شهید رستم پور -یگان ویژه نیروی انتظامی – تیپ حضرت حجت (عج) – برومی شمالی

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۰۹ واقع در  روستای صحینات – عوده کوچک – چای ورشام-حلوه فای – حلوه جامع به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه روستاهای صحینات – عوده کوچک – چای ورشام-حلوه فای – حلوه جامع

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۰ واقع در  روستای سید رمضان – کریدی – سلمانه – حمیدان – عین الزمان به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه روستاهای حسید رمضان – کریدی – سلمانه – حمیدان – عین الزمان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۱ واقع در  روستای ام الطرفه – طمبور – ایستگاه خسروی – شعیمیط – حفیره حاج بربین – بربوگه – بگعان به نشانی شعبه سیار دهستان مشرحات روستاهای ام الطرفه – طمبور – ایستگاه خسروی – شعیمیط – حفیره حاج بربین – بربوگه – بگعان

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۲ واقع در  روستای چمبه – ابوصلبیخات – عبدالسید – بریچه عنایت – فای سید محمد – منیثر به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه چمبه – ابوصلبیخات – عبدالسید – بریچه عنایت – فای سید محمد – منیثر

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۳ واقع در  روستای مدینات – شریفیه – غدیر حبسه – ابوکبریه – روزنه – هوره سید یوسف به نشانی بخش غیزانیه دهستان مشرحات روستای  مدینات – شریفیه – غدیر حبسه – ابوکبریه – روزنه – هوره سید یوسف

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۴ واقع در  روستای دامغه کوچک – خیط – دامغه بزرگ – ملچ به نشانی شعبه سیار دهستان مشرحات روستای دامغه کوچک – خیط – دامغه بزرگ – ملچ

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۵ واقع در  روستای ابیرش – عوافی -مشرفه بزرگ – مشرفه کوچک – یعار – مارون۴ به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه، روستاهای ابیرش – عوافی -مشرفه بزرگ – مشرفه کوچک – یعار – مارون۴

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۶ واقع در  روستای غیزانیه بزرگ – نمره ۳ – مارون ۱ به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه روستاهای غیزانیه بزرگ – نمره ۳ – مارون ۱

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۷ واقع در  روستای رحمانیه – گرائیه -حفیره بیت علی – بیوض- سید هاشم – صفیره – یونیت ۴ به نشانی شعبه سیار دهستان مشرحات، رحمانیه – گرائیه -حفیره بیت علی – بیوض- سید هاشم – صفیره – یونیت ۴

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۸ واقع در  روستای عویفی – شمه – حمیره – یحیشه – مسلمیه – ابویرو به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه، روستای عویفی – شمه – حمیره – یحیشه – مسلمیه – ابویرو

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۱۹ واقع در  روستای عنیت – مشرحات – ملیگت – فضله – حیاویه – خیط الرمله – شرکتهای اطراف به نشانی شعبه سیار دهستان مشرحات، روستای عنیت – مشرحات – ملیگت – فضله – حیاویه – خیط الرمله – شرکتهای اطراف

شعبه  سیار  شماره ۱۴۱۰۲۰۰۲۰ واقع در  روستای نزهه -روستاها و شرکتهای تابعه به نشانی شعبه سیار دهستان غیزانیه، روستای نزهه -روستاها و شرکتهای تابعه

 

 

۸۷۷