جلسه تعیین تکلیف نانوایی های متخلف و غیر مجاز در اهواز برگزار شد

جلسه تعیین تکلیف نانوایی های متخلف و غیر مجاز در اهواز روز شنبه به ریاست حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار و با حضور دیگر اعضای این جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، معاون برنامه ریزی  فرماندار اهواز در این جلسه با اشاره به استمرار تخلف از سوی برخی از واحد های پخت نان افزود: نانوایی هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند با آنها برخورد قانونی می شود.

 

 

 

 

۸۲