عملیات اجرایی ۲ طرح برق رسانی در بخش غیزانیه اهواز آغاز شد

بخشدار غیزانیه اهواز گفت: عملیات اجرایی 2 طرح برق رسانی اهواز به منظور تعدیل بار و افزایش پایداری شبکه، افزایش نقاط مانوری، جلوگیری از خاموشی های ناخواسته و تامین برق مطمئن در پیک بار و فصل گرم سال در بخش غیزانیه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، رسول ساکی روز سه شنبه در خصوص اجرای این ۲ طرح برق رسانی افزود: در این طرح ها شبکه فشار متوسط خروجی جدید برای راه اندازی بریکر جدید در ایستگاه فوق توزیع مارون به منظور تعدیل بار بریکر موجود و شبکه ارتباطی جهت افزایش نقاط مانوری و تقلیل بار در حال اجرا است.

وی گفت: هزینه اجرای این طرح ها هشت میلیارد ریال است و تعداد ۶۰ پایه برق و تجهیزات برقرسانی نصب می شود.

بخشدار غیزانیه اهواز در ادامه از خانواده های حاج جاسم و حاج قاسم سنجری از خیران و اهالی بخش غیزانیه اهواز که زمین ایستگاه برق و همچنین بخشی از زمین برای نصب پایه های برق در راستای رفع مشکلات این منطقه  را به صورت رایگان قرار دادند، تشکر و قدردانی کرد.

ساکی در پایان از تلاش های شبانه روزی بندار زاده مدیر برق منطقه یک اهواز و همکاران وی در اجرای این طرح ها قدردانی کرد.

 

 

 

 

۲۸۲