جلسه هماهنگی با اتحادیه های اتاق اصناف اهواز برای مقابله با کرونا

جلسه هماهنگی با اتحادیه های اتاق اصناف اهواز برای پیشگیری و مقابله با کرونا روز سه شنبه با حضور حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اداره اماکن خوزستان، مراکز بهداشت شرق و غرب، اعضای اتحادیه ها وجمعی از مسئولان در اتاق اصناف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح ملی محدودیت های اصناف از ۲۰ آبان ، از همراهی اتحادیه های مشاغل( ۲،۳،۴ ) تشکر و قدردانی کرد.

حسن احمدی در پایان بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف تاکید کرد و افزود: اجرای این طرح ملی برای پیشگیری از کرونا ضرورت دارد و  امید است هم شهروندان و هم ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی در اجرای آن همکاری کنند.

 

 

 

 

۲۸۰