بخشدارغیزانیه اهواز:

نیروهای بومی اولویت جذب در شرکت های مستقر در غیزانیه باشند

بخشدار غیزانیه اهواز گفت: شرکت های مستقر در بخش غیزانیه در صورت نیاز به نیرو، اولویت جذب باید با ساکنان این منطقه باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، رسول ساکی در جلسه کارگروه اشتغال بخش غیزانیه، با اشاره به وضعیت اشتغال در این بخش گفت:با اشتغال جوانان جویای کار این منطقه بخشی از مشکلات ساکنان این بخش رفع می شود.

وی ادامه داد:تاکنون با تعامل با شرکت مارون کاران از خرداد ماه سال جاری با هماهنگی با بخشداری حدود ۱۰۰ نفر نیروی بومی بخش غیزانیه جذب و مشغول به کار شده اند.

ساکی در پایان گفت: در صورت نیاز شرکت مارون کاران در ماه های آینده بازهم از جوانان بومی با هماهنگی بخشداری جذب می گردد.

 

 

 

 

 

۱۹۰