همکاری بیش از ۹۰ درصد اصناف غیرضرور اهواز با ستاد مقابله با کرونا

معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز گفت: در طرح اجرای محدودیت ها بیش از 90 درصد اصناف غیرضرور با تعطیل کردن واحد های صنفی خود با ستاد مقابله با کرونا شهرستان اهواز همکاری کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، حسن احمدی روز یکشنبه با اشاره به همکاری بیش از ۹۰ درصد اصناف غیر ضرور در طرح محدودیت های کرونایی ضمن تشکر از اتاق اصناف و اتحادیه هایی که در کنار اعضای کارگروه نظارت بر صنوف در حال بازرسی و تذکر  هستند  اعلام کرد: پیرو گشت های مستمر نظارت بر اصناف، مشاهده می شود اصناف اهواز در این طرح کشور  به منظور اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا همکاری کردند که از آنها قدردانی می کنیم.

 

 

۸۳