بخشدار اسماعیلیه اهواز:

عملیات بهسازی پنج روستای بخش اسماعیلیه در حال اجرا است

بخشدار اسماعیلیه اهواز گفت: عملیات بهسازی معابر و خیابان های روستاهای کاظمی 2، صفحه 2، رمزیه یک، قجریه 2 و تل اسود از توابع بخش اسماعیلیه اهواز در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، الیاس نیسی پنجشنبه با اشاره به اجرای این پروژه ها افزود: زیرسازی معابر و خیابان های کاظمی دو با هشت هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال، لوله گذاری در روستای صفحه با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، اجرای جدول تک در روستای رمزیه یک با ۸۵۰ متر،زیرسازی معابر و خیابان ها با هزار متر مربع تا مرحله کوپال با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۰ میلیون ریال، اجرای ۳۵۰ متر جوی و جدول در روستای قجریه ۲ با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال، و زیر سازی ۲ هزار متر از معابر و خیابان ها و اجرای جوی و جدول در روستای تل اسود بخش اسماعیلیه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ۱۶۰ میلیون ریال با سرعت در حال انجام است.

وی ادامه داد:پیش از این روستائیان در این مناطق مشکلات زیادی برای تردد به ویژه در فصل زمستان داشتند که با تکمیل این طرح ها بخش زیادی از مشکلات تردد آنها رفع می شود.

نیسی در پایان افزود: بهسازی و ساماندهی آب های سطحی در دیگر روستاها نیز در برنامه است که پس از تامین اعتبار اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، بخش اسماعیلیه با ۵۳ روستا درشهرستان اهواز واقع شده است.

۱۴۷