بررسی وضعیت آب و فاضلاب و تاسیسات زیر بنایی بخش مرکزی اهواز

تاسیسات زیر بنایی و وضعیت آب و فاضلاب برخی از روستاهای بخش مرکزی روز سه شنبه با حضور الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان، بلم چی بخشدار مرکزی اهواز و جمعی از مسئولان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان به همراه علی بلم چی بخشدار مرکزی شهرستان اهواز و جمعی از مسئولان از روستاهای حلاف یک، دو و سه ،ام عگله سید یدیم ،جعاوله،آلبونیس، سید هاشم  و برخی از مناطق این بخش بازدید و وضعیت ساختمان  و تاسیسات آب و فاضلاب،  موارد مرتبط با بهسازی معابر و راه های روستایی و تاسیسات زیربنایی در این منطقه مورد بررسی و بر تسریع در رفع آنها از سوی ادارات و دستگاه های اجرایی ذیربط تاکید شد.

 

 

 

 

۲۳۵