طرح آبرسانی ۲۲ روستای اسماعیلیه اهواز در حال اجرا است

بخشدار اسماعیلیه اهواز گفت:طرح آبرسانی به ۲۲ روستای بخش اسماعیلیه اهواز در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، الیاس نیسی با اشاره به  طرح آبرسانی روستاها گفت:پیرو بازدید ماه گذشته خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان از بخش اسماعیلیه، حمیدرضامکوندی معاون امور زیربنایی اداره کل امور روستایی استانداری به منظور بررسی آخرین وضعیت تامین و توزیع آب آشامیدنی از روستاهای بیوض، رامزیه، ملاشیه۳، طاهریه و دب حردان و دیگر طرح های آبرسانی بازدیدکرد.

وی ادامه داد:در ادامه این بازدید از طرح آبرسانی در حال اجرای شرکت نفت برای تکمیل وتجهیز تاسیسات آبرسانی و خطوط انتقال آب در بخش اسماعیلیه اهواز بازدید شد.

الیاس نیسی بخشدار اسماعیلیه اهواز در جلسه بررسی و رفع مشکلات کمی و کیفی آبرسانی روستاها در این بخش بر تامین و اتصال آب شرب پایدار و مطلوب طرح الغدیر به تاسیسات شهدای جهاد(شمریه)تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مکوندی معاون امور زیر بنایی اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان در ادامه از پروژه ۱۸ کیلومتری خط انتقال آب پاک شرکت نفت با هدف رفع مشکلات کم آبی و کاهش تنش اجتماعی آب ۲۲ روستای بخش شمالی اسماعیلیه به ویژه دب حردان، ملاشیه ۳(شموس) و مسیر طاهریه ها بازدید شد.

 

 


۵۱۴