معاون برنامه ریزی فرمانداراهواز: رسیدگی به مشکلات حوزه کشاورزی در دستور کار قرار دارد

حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز گفت:رسیدگی به مشکلات حوزه کشاورزی در اولویت و در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه شورای کشاورزی شهرستان اهواز روز چهارشنبه با اجرای برنامه آموزشی برای اعضا جلسه آغاز و پیرامون بررسی مشکلات کشاورزان و کشت پاییزه شهرستان ادامه داشت.

در ابتدای این جلسه کارگاه آموزش شناسایی، ردیابی و کنترل ملخ صحرایی با حضور اعضا برگزارشد.

 

 

 

 ۱۰۷