جلسه هماهنگی اجرای محدودیت های اصناف غیر ضرور به ریاست فرمانداراهواز+ تصاویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه هماهنگی اجرای محدودیت های کرونایی اصناف غیر ضرور، به ریاست جمال عالمی نیسی فرماندار و رئیس ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا شهرستان اهواز و با حضور احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری برگزار شد.در طرح محدودیت های اصناف به جز گروه شغلی یک دیگر گروه های شغلی تا پایان طرح اجازه فعالیت ندارند.

۱۰۲