ادارات اهواز در روز سه شنبه تعطیل شدند

کلیه ادارات شهرستان اهواز در روز سه شنبه پنجم اسفند تعطیل شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، با اعلام قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان کلیه ادارات، سازمان ها در شهرستان اهواز به علت قطع آب و شرایط قرمز کرونایی امروز سه شنبه پنجم اسفند ماه تعطیل می باشند.

این تعطیلی شامل مراکز بهداشتی و درمانی، بانک ها و واحدهای امدادی و عملیاتی نخواهد بود.

۳۱۱