نمره منفی برای اتحادیه مشاوران‌املاک اهواز به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی کرونا

اتحادیه مشاوران‌املاک اهواز به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی در وضعیت قرمز از سوی ستادمدیریت و کنترل بیماری کرونا نمره منفی گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حسن احمدی معاون فرماندار و رییس کارگروه نظارت ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا شهرستان اهواز گفت:به رغم رعایت بیش از ۹۰ درصد صنوف با توجه به فشار و سختی متحمل شده در طول اجرای محدودیت ها، اما متاسفانه شاهد عدم همکاری برخی از اعضا اتحادیه مشاوران املاک در اهواز هستیم.

 

۲۷۹