ضعف هیات مدیره اتحادیه آرایشگاه های زنانه در اهواز

هیات مدیره اتحادیه آرایشگاه های زنانه در اهوازضعیف ترین عملکرد در رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا داشته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، حسن احمدی معاون فرماندار و رییس کارگروه نظارت ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا شهرستان اهواز گفت:متاسفانه در اهواز شاهد ضعیف ترین عملکرد از سوی برخی اعضا اتحادیه آرایشگاه های زنانه در رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم.

 

۱۱۵