معدوم سازی بیش از پنج هزار جام قلیان در اهواز

بیش از ۵ هزار جام قلیان در اهواز معدوم سازی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا بیش از پنج هزار جام قلیان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز معدوم شد.

 

۱۲۴