طرح برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز حریم و بستر رودخانه کارون در اهواز با جدیت اجرا می شود

معاون‌هماهنگی امور عمرانی فرماندار گفت: با ساخت و سازهای غیرمجاز حریم و بستر رودخانه کارون در اهواز با جدیت برخوردقانونی می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، بهمن یوسفی روز سه شنبه در جلسه کارگروه جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز در فرمانداری اهواز افزود: ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه کارون ممنوع بوده و با افراد متخلف با جدیت برخورد قانونی می شود.

وی ادامه داد: ادارات، و دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها نسبت به اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری و دیوارکشی اطراف اراضی دولتی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امورعمرانی فرماندار در پایان بر ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین اجرای مصوبات تاکید کرد.

 

۶۶۰