عیادت استاندار خوزستان از بیماران بیمارستان گلستان اهواز و تقدیراز تلاش های کادر بهداشت و درمان

استاندار خوزستان در بازدید از بیمارستان گلستان اهواز و عیادت بیماران، از زحمات کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان شنبه در آخرین روز سال ۹۹ با حضور در بیمارستان گلستان اهواز به همراه حیاتی معاون امنیتی انتظامی، عالمی نیسی فرمانداراهواز، ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز و جمعی ازمسوولان، ضمن عیادت از بیماران بستری از کادر بهداشت و درمان این بیمارستان تقدیر کرد.

 

 

 

۱۸۱