جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهواز+تصاویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری روز شنبه به ریاست حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار، با حضور ساکی بخشدار غیزانیه،نیسی بخشدار اسماعیلیه اهواز و دیگر اعضا در فرمانداری برگزارشد.

۱۳۸