1398/06/01
بخش مركزي

 بخشدار مركزي:علی بلم چی 


 بخش مركزي اهواز يكي از سه بخشي تابعه شهرستان اهواز و مشتمل بر دو دهستان لامی و الهایی در دو مسير تصفیه شکر و جاده اندیمشک-الهایی و همچنین شهر الهایی است. مجموعاً 67 روستا در اين بخش واقع شده است . شهر الهایی با 6270 نفر جمعیت در این بخش واقع شده است.

جمعيت ساكن دربخش مركزي اهواز بيش از 40 هزار نفر است و شغل اصلی ساکنان این بخش کشاورزی و دامپروری است.

 

جدول اطلاعات بخش مركزي شهرستان اهواز

نام بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

تعداد روستا

تعداد شورا

تعداد دهياري

جمعيت

نام دهستانها

مركزي

1

2

67

46

28

40000

لامی-الهایی