1398/06/01
فرمانداري اهواز

فرمانداری شهرستان اهواز

 

 

شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان و یکی از .... شهرستان استان خوزستان می باشد .

مرکز این شهرستان ، اهواز ، یکی از هفت کلانشهر کشور است که بررسی سرشماریهای عمومی از سال 1335 تا کنون نشان می دهد این شهر همواره در جایگاه ششم تا هفتم شهری کشور قرار داشته است .

مطابق قانون تقسیمات کشوری ، رده شهرستان زیر مجموعه واحد تقسیماتی استان قرار داشته و فرمانداری نمايندگي عالي دولت و مسئوليت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در حوزه تحت مديريت خود را برعهده دارد .  

 

شهرستان اهواز دارای دو شهر اهواز و شهر الهایی (در بخش مرکزی) 210 روستا در بخشهای سه گانه مرکزی ، اسماعیلیه و غیزانیه است  قابل ذکر است با مصوبه هيات دولت در سال 89 بخش باوي به مركزيت شهر ملاثاني به شهرستان ارتقاء يافته و شهرهاي ملاثاني ، ويس و شيبان و روستاهاي تابعه آنها در حوزه تقسيمات سياسي فرمانداري باوي قرار گرفته و از شهرستان اهواز منفك شد و همچنین در سال 1391 ، منطقه کوتعبداله و روستاهای تابع آن به شهرستان کارون به مرکزیت شهر کوتعبداله ارتقاء یافت و حمیدیه نیز به مرکزیت شهر حمیدیه به شهرستان ارتقاء یافته و از اهواز جدا شدند.

واحدهای زیر مجموعه فرمانداری شهرستان اهواز عبارتند از :

 

- ساختمان مرکزی فرمانداری متشکل از واحدهای : حوزه مدیریت ، روابط عمومی ، مشاوران ،  اداره سیاسی اجتماعی ، اداره مالی اداری ، دفتر برنامه ریزی و عمرانی ، دفتر امور بانوان

- بخشداری مرکزی واقع در ساختمان مرکزی فرمانداری

- بخشداری اسماعیلیه

 - بخشداری غیزانیه