1398/06/01
وظايف و اختيارات

فرماندار

فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان  نماینده عالی دولت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر ، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهند بود.

اهم مسئوليت فرمانداران در ارتباط با شهرستان به شرح ذيل است

·           برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در شهرستان و  تشکیل جلسات شورای تأمین به رياست فرماندار و تامين امنيت شهرستان  از طریق نیروهای انتظامی

·          نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی و همچنین نحوه تقسیم اعتبارات طرح‌های عمرانی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.

·          هماهنگ ساختن ارگان‌های اداری و اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در اجرای سیاست عمومی دولت.

·          فراهم ساختن موجبات تأمین حوائج عمومی مردم از طریق جلب همکاری مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی.

·          جلوگیری از پیش‌آمد‌های نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات غيرمترقبه و کمک به آسیب دیدگان.

·           مراقبت و نظارت در انجام انتخابات طبق قوانین و مقررات.

·          نظارت بر انجام وظایف مربوط به امور شهرداری‌ها طبق مقررات قانونی شهرداری ها.

·          نظارت در امور جمعیت‌‌ها و احزاب و جلوگیری از فعایت‌های غیر قانونی.

·          مراقبت دقیق از اوضاع سیاسی محل مأموریت و اتخاذ تصمیمات لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

·          نظارت و مراقبت در پیشبرد امور کشاورزی و بهبود وضع کشاورزان(با تشکیل جلسات کارگروه کشاورزی).

·           نظارت بر مراقبت در پیشرفت امور آموزشی اجتماعی و بهداشت و درمان.

·          مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه مطابق قوانین و مقررات مربوطه.

·          تشكيل كارگروهها و شوراهاي مختلف با حضور دستگاههاي اجرايي ذيربط در شهرستان و به رياست فرماندار جهت هماهنگي و نظارت و اتخاذ تصميمات لازم  كه اهم اين شوراها و كارگروهها در شهرستان اهواز عبارتند از :

شوراي اداري شهرستان

كميته برنامه ريزي شهرستان

شوراي سلامت و امنيت غذايي

شوراي آموزش و پرورش

شوراي راهبردي سواد آموزي

شوراي كشاورزي

شوراي مسكن

ستاد توانمند سازي مناطق حاشيه نشين

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي

ستاد انتخابات

ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه

مسئول دفتر فرماندار

·          هماهنگی و پیگیری اهم مسائل طبق دستور فرماندار تا حصول نتیجه.

·          تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی فرماندار  

·          پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران

·          راهنمایی ارباب رجوع

·          تنظيم وقت و رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات

·          پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه

·          دسته بندی نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونين

·          انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

بخشداران

شهرستان اهواز با داشتن محدوده وسيع جغرافيايي به دو بخش مركزي و حميديه تقسيم شده است . محل استقرار بخشداري مركزي در فرمانداري اهواز و بخشداري حميديه در محل شهر حميديه مستقر است و مسئوليت اداره هر بخشداري با بخشدار مربوطه است كه از سوي فرماندار شهرستان تعيين مي گردد.

اهم وظايف بخشدار به شرح ذيل است 

·           اجراي سياست عمومي دولت و حفظ نظم و استقرار امنيت.

·           نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي.

·          فراهم ساختن موجبات تأمين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاري مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي.

·          اقدام در رفع حوائج ضروري اهالي و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگيري از پيش‌آمدهاي نامطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسيب‌ديدگان.

·           نظارت در امور جمعيت‌ها و احزاب و جلوگيري از فعاليت‌هاي مضر و خلاف قانون.

·          برگزاري و نظارت بر انجام  انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي روستاها طبق قوانين و مقررات .

·          نظارت عاليه بر كار ادارات در سطح بخش.

·          نظارت بر امورات دهيارها.

·          صدور مجوز ساخت و ساز و نظارت بر آن‌ها.

·          برگزاري همايش‌هاي شوراهاي اسلامي و آموزش شوراها و دهياران.

·          سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی

·           تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی

·          بررسی نیازها و مشكلات روستائیان

·           انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق

·          ارسال گزارش وضعيت امور بخش و انعكاس مشكلات و نيازها به فرمانداري

 

امور  اجتماعي و انتخابات

·          بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان

·          تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه

·          تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها

·          بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی

·          امور ثبت ، ساماندهي و مديريت توسعه سازمانهاي مردم نهاد ( سمن= NGO) فعال در حوزه شهرستان

·          موارد مرتبط جمع‌آوري و ساماندهي و ضعيت متكديان و اردوگاه آسيب ديدگان اجتماعي

·          برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراها و همه‌پرسي‌ها.

·          برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات

·          برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات

·          تهیه شناسنامه انتخاباتی

·          شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار

·           استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم

·           تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان

·          پيگيري امور مربوط به اصناف و اتحاديه هاي مربوط

·          پيگيري مسائل مربوط به توزيع سوخت و توزيع و امحاء كالابرگ ، تعزیرات حكومتی و تنظیم بازار

·           دبیر جلسات شورای آموزش و پرورش  ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی  ، ستاد انتخابات

·           بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر  و تهیه گزارش

·          نظارت بر كار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاكسیرانی و شركت حمل و نقل  ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان

·           جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعكاس به مسئولین ذی ربط

·          پاسخگويي به ارباب رجوع

·           رسيدگي به شكايات مردمي و پيگيري تا حصول نتيجه

·           انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

روابط عمومی

·          جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری

·          بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری

·          ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین

·          ارتباط مستقیم با روابط عمومی ادارات شهرستان

·          تشكيل شوراي هماهنگي روابط عمومي ادارات شهرستان با حضور مسئولين روابط عمومي ادارات شركتها و دستگاههاي اجرايي شهرستان و رسيدگي به معضلات و مسائل و راهكارهاي ارتقاء سطح روابط عموميهاي شهرستان

·          همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی

·          ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه و عكس

·          انجام امور سمعی و بصری فرمانداری

·          ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

·          تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق

·          تشكیل جلسات هماهنگي مناسبتهاي ملي و مذهبي با حضور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان و دستگاههاي ذيربط

·          تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف

·          دبير جلسات شوراي اداري شهرستان ، مناسبتهاي ملي و مذهبي  از قبيل دهه فجر ، روز قدس ، هفته دولت ، بزرگداشت شهداي هفتم تير ماه ، سالگرد ارتحال امام خميني(ره) ، 13 آبان ...

·          پوشش خبري و تصويري جلساتي كه در فرمانداري و ادارات شهرستان با حضور فرماندار و معاونين فرمانداري تشكيل مي گردد.

·          تهيه پيامهاي تبريك و تسليت، تهيه و نصب پلاكاردها به مناسبت هاي مختلف.

·          تهيه و توزيع نشريات و مطبوعات جهت مديران و واحدها

·          جمع بندي و تهيه فعاليتهاي سازمان در مقاطع مختلف جهت تهيه گزارش و درج در نشريات و بولتن هاي خبري

·          مديريت و هماهنگي در برگزاري همايشها، كنفرانسها، سمينارها و مراسم گراميداشت مختلف و مناسبتهاي ويژه و استفاده مطلوب از وسايل كمك آموزشي در آنها

·          برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های كارگزاران دولت به رسانه ها و جامعه .

·          نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ودانشجویان به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور .

·          برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی فرماندار

·          انتخاب مشاوران از صاحبنظران ،کارشناسان و متخصصان به انگیزه تقویت ارتباطات ، ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت و بهره گيري از دانش تخصصي در روابط عمومی و اعتلای جایگاه روابط عمومي در افکار عمومی .

·           تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .

·          بررسي پيگري و پاسخگويي مسائل مطروحه در مطبوعات و صدا و سيما و موارد مطرح شده از سوي مردم و ارائه گزارش به مافوق

·          انعكاس مشكلات موجود درون سازماني و برون سازماني به فرماندار

 

دفتر امور بانوان

·          بررسی و مطالعه در زمینه‌های گوناگون مسائل و مشکلات و نارسائیهای جامعه زنان در شهر، بخش و روستا بر اساس الویت‌ها و ضرورت‌ها.

·          بررسی راه‌کارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان بر اساس نیازهای جامعه شهری و روستایی

·          ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور بررسیبررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان در در سطح شهر، روستا و بخش

·          بررسی راهکارهای عملی در جهت رفع موانع،محرومیت‌ها و تبعیض در مورد زنان

·          بررسی زمینه‌های استفاده از رسانه‌های گروهی در جهت آموزش و ارتقا< سطح فرهنگ جامعه

·          شناسایی چهره‌های موفق بانوان

·          انجام اقدامات کاربردي مؤثر در جهت جلب زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی

·          تهیه گزارش از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط به زنان در سطح شهرستان و ارائه به مراجع ذیربط.

 

اداره سیاسی 

·           رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت

·          مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن

·          جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق

·           تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و كارگری و غیره

·          كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص

·          تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه

·          1رائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی

·          پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی و احزاب

·          جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...

·          پيگيري موارد شكايات و نامه هاي مرتبط با امور انتظامي ، سياسي و امنيتي

·          دبير جلسات شوراي تامين ، كميسيون مقابله با سرقت ، كميسيون كارگري ، كميسيون دانشجويي ، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، ماده 2 ثبت احوال

·          انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

اداره امور مالي اداري

امور مالي

·          نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم .

·          تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها

·          همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه

·          تهیه لیست حقوق و مزایای كاركنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز

·          اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون

·          رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها

·          تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و اقدام  در وصول اعتبارات تخصيصي براساس قوانين و مقررات مربوطه

·          انجام امور دريافت ها  پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده .

·          تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر فرمانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوط .

·          اقدام  در وصول وجوه اعتبارات براساس در خواست هاي صادر شده .

·          رسيدگي به اسناد  هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه .

·          خريد ، توزيع و تعمير لوازم و ابزار و وسايل مورد نياز واحدهاي تابعه .

·          تهيه و تنظيم و نگهداري حساب انبار و اسناد خريد .

·          مراقبت در حفظ اموال اداره  و ابزار و لوازمی كه در انبار نگهداری می شود

امور اداري

·          مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان 7- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی

·          رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان

·          انجام امور مربوط به انتقالات

·          پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر

·          پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری

·          بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم

·          ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها

·          تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی

·          تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی كاركنان

·          پیشنهاد پست های جدید به تناسب كارهای جدید

·          معرفی كاركنان جهت شركت در كلاس های توجیهی و آموزش كوتاه مدت

·          تهيه و تنظیم گزارشات ، آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری

·          انجام كليه ي امور پرسنلي و اداري كاركنان فرمانداري و بخشداري هاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده .

·          تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي كاركنان

·          اقدام در جهت اجراي مقررات انضباطي كاركنان و نظارت بر حضور وغياب كاركنان

·          تهيه  و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان در حدود قوانين و مقررات مربوط.

·          ايجاد تسهيلات لازم به منظور تأمين رفاه كاركنان فرمانداري و واحدهاي تابعه.

·          تنظيم برنامه كشيك در ساعات غير اداري و ايام تعطيل و نظارت بر نحوه كار آن ها .

دبيرخانه

·          دريافت ، ثبت ، انديكس عادي فرمانداري اعم از وارده يا صادره .

·           توزيع نامه ها و مرسوله هاي  وارده مربوط به واحدهاي مختلف

·          ارسال و تحويل كليه مكاتبات صادره فرمانداري

·          تايپ نامه هاي اداري ، صورتجلسات ، فرمها و ...

·           تكثير اوراق و نامه اداري فرمانداري .

بايگاني

·          بايگاني و نگهداري كليه ي مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي فرمانداري .

نقليه

·          تنظيم ماموريت اداري وسائل نقليه و نوبت كشيك رانندگان

·          پیگیری تجهیزات و لوازم مورد نياز وسائل نقليه  و پیش بینی نیازمندی های سالانه

·          رسيدگي به امور تعميراتي وسائل نقليه

خدمات

·          رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد

·          نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی

·          تنظيم سرويس تلفن ، روشنايي و تأسيسات  و برنامه كار خدمتگزاران