1398/06/01
جاذبه هاي گردشگري

رودخانه کارون

کارون بزرگ، رودي که درسنگ نوشته هاي باستاني کرن، کرنک وکوهرنگ ناميده شده و اولين تمدن هاي بشري درکنار آن شکل گرفته است ، با طول  حدود 850کيلومتر وعرضي متفاوت، از دره هاي تنگ وعميق سرچشمه خود درارتفاعات زاگرس مياني تا بستر پهن وگسترده درمصب، جريان يافته وبزرگترين وطويل ترين رود ايران وخاورميانه است. رودخانه ابتدا در جهت عمودي شمال غرب وسپس در جهت جنوبي از ميان بلندي و پستي هاي زاگرس به سمت جلگه خوزستان حرکت کرده وپس از خروج از کوهستان و اتصال تعداد زيادي رود به آن،  درشمال شوشتر به دوشعبه تقسيم مي شود. شعبه خاوري گرگر يا دودانگه وشعبه باختري که بزرگ تراست شطيط يا چهاردانگه ناميده مي شود.

 دو رود منشعب شطيط وگرگر ورودخانه دزکه بزرگترين ريزآب هاي کارونند در حوالي محلي به نام بند قير در نزديکي شوشتر بهم متصل مي شوند وکارون بزرگ و حيات بخش را مي سازند. پس ازآن رودخانه وارد اهواز مي شود وبا مشروب ساختن نواحي حاشيه اي شهر، از وسط آن عبور کرده واز سمت جنوب  شهرستان به سمت خرمشهر جريان مي يابد. در شرق شهر خرمشهر به دو شاخه تقسيم ميشود. شاخه غربي به نام بهمنشير به جنوب غربي جريان يافته واز طريق خورموسي به خليج فارس راه مي يابد وشاخه شرقي از جنوب خرمشهر گذشته وبه اروند رود مي ريزد.

عرض زياد وبستر نسبتاً عميق رودخانه، امکان کشتي راني درآن را مهيا نموده است به طوري که تا اوايل قرن جاري اين رودخانه تا اهواز، بخشي از مسير آبي حمل کالا به شمار مي رفت. اما امروزه درمحدوده شهر اهواز به دلايل مختلف از جمله احداث پلهاي متعدد امکان کشتي راني وجود ندارد .

پلهاي اهواز

در حال حاضر 8 پل بر روي رودخانه کارون وجود دارد که بخش هاي غربي و شرقي شهر اهواز را به هم متصل  مي کند. اين پل ها به ترتيب ساخت عبارتند از:

پل سياه يا پل راه آهن

 در سال 1308 هجري شمسي همزمان با احداث راه آهن سراسري ايران اولين پل شهر اهوازكه بعد به دليل رنگ سياه بدنه و پايه ها به پل سياه شهرت يافت بر روي رودخانه كارون احداث شد تا خط آهن  بندرامام خميني (ره) درجنوب شرقي استان خوزستان را به ايستگاه راه آهن اهواز و از اين به راه آهن سراسری خرمشهر - تهران - شمال وصل کند.

پل سياه از نوع فلزي با فونداسيون هاي بتني بر روي بستر سنكي كف رودخانه كارون بنا شده است و با طول 1050 متر و عرض  حدودي 6 متر داراي 52 پايه است.

در سطح پل دو خط رفت و برگشت براي عبور قطار وجود دارد و در طرفين آن پياده رو هايي به عرض حدوداً يك متري قرار گرفته است. اين پل متعلق به اداره کل راه آهن جنوب است ودر زمان جنگ جهاني دوم به عنوان مسير حمل آذوقه، نيرو ومهمات ارتش روس مورد استفاده قرار مي گرفت وبه دليل تاثير زيادي که در پيروزي متفقين داشت به آن لقب(پل پيروزي) داده شد.

 

پل سفيد اولين پل معلق ايران

 كمتر از پنجاه سال پس از احداث و افتتاح پل بروكلين ( اولين پل فلزي جهان ) در شهر اهواز پايه هاي احداث چهارمين پل معلق دنيا گذاشته شد كه امروزنماد و مظهر زيبايي شهر به شمار مي رود. این پل اولین پل ماشین رو و عابر پیاده بود که اهواز قدیم و جدید را به هم وصل میکرد.

از جمله نقل قولهای مربوط به احداث پل, اين است كه یک مهندسي آلماني  به اتفاق همسرش كه او نيز مهندس بود شروع به ساختن پل نمود وكار را تا مرحله سوار كردن يكي از هلالي ها با موفقيت پيش برد, ولي انگليسي هاي حاكم بر شركت نفت در آن زمان لوازم و ادواتي را كه در اختيار سازنده پل گذارده بودند از جمله جرثقيلي كه با آن هلالي اول را بالا كشيده و مهار مي كردند پس گرفتند. اين عمل انگليسيها موجب بيماري ومرگ مهندس آلماني سازنده پل شد. ولي پس از چندي همسر او, كمر همت بست و با ابتدايي ترين وسايل ممكن در آن زمان و بكارگيري چند دوبه بجاي جرثقيل , موفق شد هلالي دوم را بر اسكلت پل سوار نموده و ساختمان آن را به پايان برساند.

- قرارداد پل

در تاريخ 17 خرداد 1313 قرارداد احداث پل در 12 ماده بين ميرزا علي خان منصور وزير طرق و شوارع ايران و اسكار ليندال نماينده شركت سوئدي سونسكاانترپرناداكتي پولاكت(سنتاب) منعقد گرديد وطبق اين قرارداد  پنج ميليون وهفتصد وهشت ريالي، مسئوليت احداث پل كارون اهواز،  امتحان زمين وتهيه نقشه هاي اصلي به شركت مذكور واگذار شد.

در اوايل مهر ماه سال  1313 موقعيت خط وسط پل بر روي رود كارون تعيين و تا تیر ماه 1314 هر هفت پایه آن شالوده ریزی شد.

 قطعات فلزي پل كه در كارخانه (مولارك استاد) سوئد ساخته شده بودند به هم متصل شده , سپس در روز 18 مرداد 1314 اولين قطعه پل فلزي اهواز بالا كشیده شد.

در 12 مرداد 1315 بتون ريزي سرتاسر پل به پايان رسيد و در 15 مرداد آسفالت سطح اتومبيل روي پل آغاز شد . 10روز بعدضمن شروع سيم كشي برق جهت روشنايي پل از سوي شركت سنتاب اعلام شد كه پل اهواز 14 روز بعد افتتاح خواهد شد.

آزمايش پل چهار ساعت و نيم به درازا كشيد و سرانجام در ساعت ده و سي دقيقه 30 شهريور سال 1315 با بيش از هفت ماه تاخير به ناحيه راه آهن جنوب تحويل داده شد. سپس در تاريخ 15 آبان ماه 1315 افتتاح شد .

پل تمام فلزي سفيد به طول 20/501 و عرض 8/9 متر , با دو پياده رو , داراي دو دهانه بزرگ به طولهاي 136 و 130 متر و سه دهانه مياني 49 متري و دو دهانه كناري به طول هاي 12و 20 متر است و تمامي قطعات آن توسط پيچ و مهره  به هم متصل شده اند. اين پل بر روي پايه بتني قرار دارد كه درگذشته جهت عبور و مرور  درشكه و وسايل نقليه سبك , انسان و احشام و ... مورد استفاده قرار مي گرفت و در حال حاضر جهت عبور عابران و وسايل نقليه به صورت يك طرفه مورد استفاده قرار مي گيرد.

پل سفيد درسال1378 به شماره 2493 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.  

پل سوم

ساختمان پل سوم درشهريور1346 هجري شمسي آغاز شد و  در بهمن 1349 مورد بهره برداري قرارگرفت. اين پل ميدان شهيد بندر(چهارشير) را به شمال کيانپارس وصل کرده وبا قرار گرفتن درمسير حمل کالاهاي وارده  بندر امام خميني(ره) به ساير نقاط کشور نقش پل ترانزيتي را ايفا مي کند. در زمان احداث پل و به منظور اتصال آن به راه آهن اهواز- تهران، يک رشته خط آهن براي عبور قطار بر روي آن تعبيه شد که البته هرگز مورد استفاده قرار نگرفت و طي مرمت سطح پل در سال1387 ريل هاي روي آن حذف شدند. طول پل 496 متر وعرض آن 14متر و50سانتي متر با 16چشمه31 متري است.

پل چهارم يا پل سلمان فارسي

در سال 1354 شمسي پل چهارم يا پل نادري كه خيابان سلمان فارسي را به منطقه امانيه و فلكه ساعت و ميدان مولوي متصل مي کند با هدف كاهش بار ترافيكي و روان شدن جريان حركت خودروها از خيابان سلمان فارسي و هسته تجاري مرکز شهر طراحي و احداث شد. طول  پل 576 متر وعرض آن 16متر و71سانتي متر است .

پل پنجم

پل پنجم به منظور کاهش بار ترافيکي پل چهارم احداث ودر سوم خرداد  1375 شمسي  افتتاح شد ومورد بهره برداري قرار گرفت. اين پل ميدان جمهوري و جنوب خيابان شريعتي(30 متري) و جاده كوت عبدا... را به فلكه دانشگاه و لشکرآباد متصل مي كند. پل پنجم 480متر طول، 30مترو70سانتي متر عرض داشته و در آيلند وسط آن لوله آب شهري مستقر شده است.

 

شايان ذکر است در زمان جنگ تحميلي دو دهانه پل موقت يکي درشمال استاديوم تختي به نام پل شناور و ديگري در روستاي چنيبه درجنوب اهواز احداث شد که با افتتاح وبهره برداري از پل هاي چهارم وپنجم پل هاي شناورجمع آوري شدند.

 

پل ششم يا پل صنايع فولاد

پل ششم اهواز معروف به پل صنايع فولاد در جنوب اهواز ودرحدود دو روستاي چنيبه درغرب کارون و منطقه کوت عبدا... در شرق رودخانه احداث شد كه راه اصلي ارتباط کارخانه هاي نورد وصنايع فولاد در دوسوي رودخانه است و تاثير کاهنده اي درترافيک کلان شهر اهواز دارد و مسیر 35 کیلومتری انتقال شمش از کارخانه فولاد خوزستان به کارخانه دی فولاد کارون، گره ملی و نورد لوله را به 14 کیلومتر کاهش میدهد

اين پل که 400 متر طول و 20 متر عرض دارد در تاريخ با حضور افتتاح شد .

 

پل هفتم

ساخت اين پل از ابتداي سال 1375 هجري شمسي آغاز شد و در بهمن ماه سال  1377 افتتاح گرديد . اين پل ارتباطت دهنده اتوبان آيت ا... بهبهاني در شرق كارون با بلوار توحيد و خيابان شهيد چمران (فلکه دوم کيانپارس) در غرب کارون است  .

 طول پل هفتم  490 متر و عرض آن 16 متر است.

 

  

پل هشتم (پل غدير- پل كابلي)

پل هشتم يك هزار و 14 متر طول دارد و عرض این پل در محل ورودی ها 6/20 متر است و در وسط پل عرض آن یک متر افزایش می‌یابد. 

این پل خيابان "زند" در شرق رودخانه كارون را به خيابان "تخت سليمان" در غرب اين رودخانه متصل مي‌كند. پايلون‌هاي اين پل 81 متر از سطح آب فاصله دارند و عرشه آن هم با 158 شمع به قطر 150 متر و عمق حدود 35 متر بر روی رودخانه قرار گرفته است. در دو طرف پل 32 كابل وجود دارد كه مجموع طول اين كابل‌ها 170 كيلومتر است.

 

 اين پل به منظور تسهيل  تردد و دسترسي آسان تر به بخش مركزي شهر و با هدف كاهش بار ترافيكي پلهاي سلمان فارسي و پل پنجم ، در حدفاصل پلهاي چهارم و پنجم احداث شده است در سال 1390 افتتاح شد و به نام پل غدير نامگذاري شد. 

 

پل نهم 

پل نهم اهواز با طول حدود 420 متر در بخش شمالي ساير پلهاي اهواز بين مناطق زويه در شرق و سيدخلف در غرب رودخانه كارون در حال احداث است و هدف از احداث آن اتصال مناطق كیان آباد و كیانپارس در غرب و زیتون كارمندی و كوی ملت (كوروش) در شرق رودخانه و ایجاد یك مسیر دسترسی از امانیه تا فرودگاه بدون گره ترافیكی است.

همچنين در یك سوی این پل پارك 300 هكتاری شهروند قرار دارد كه با احداث پل نهم از بن بست خارج می شود  و رونق بيشتري خواهد يافت.

 

پل نهم شامل دو پل در كنار هم است كه هر پل، سه باند عبوري دارد. این پل به صورت تمام بتنی و پیش تنیده خواهد بود که دهانه اصلی آن به طول ۱۵۱ متر و از نوع باکسی پیش تنیده خواهد بود . 

 

 

آثار تاريخي

شهرستان اهواز برخلاف ظاهر جديدآن که از دوره ناصرالدين شاه قاجار رونق پيدا کرده، قدمتي همچون تمدن عيلام، هخامنشي، اشکاني وساساني را در دل خودجاي داده است که متاسفانه به دليل ساخت وسازهاي وتوسعه شهر اغلب اين آثار  ازبين رفته وعمده آثارتاريخي برجا مانده مربوط به آخرين سالهاي حکومت قاجار و دوره پهلوي اول است.

 

 شادُرْوان اهواز

شادروان ياسد اهواز قديم درحدود پل سياه وبرروي سنگهاي بستر رودخانه کارون که به دليل آبراهه هاي متعدد به رود سد ره(صدراه) شهرت داشت، ساخته شده بود و آب انباشته شده درپشت آن از طريق سه دريچه به نهرهاي آبياري اراضي وکشتزارهاي کرانه هاي شرقي وغربي رود جاري مي شده است.در کتب سده هاي مياني شهرت شادروان اهواز از شهرت شادروان شوشتر و ساير ساختمانهاي جهان کهن کمتر نيست و بنابر روايتهاي ايراني ، تاريخ بناي آن به روزگار کيانيان مي رسد. بنابر مطالعات باستانشناسي در دوران ساسانيان هفت سد بر روي رودکارون ساخته شده بود که آخرين آنها سد اهواز بوده است.تاريخ شکستن شادروان به درستي مشخص نيست ولي احتمال مي رود درنيمه دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري ويران شده باشد و یکی از علل شکسته شدن ان تغییر مسیر شاخه گرگر به شطیط بوده است که باعث وارد آمدن فشار زیادی به شادروان اهواز شده است. ازچرخابهايي که به منظور جهت دهي وهدايت آب برآن نشانده شده بود تا قرن چهاردهم هجري ياد شده است. بقايايي اين سد عظيم را مي توان در زمان فروکش آب در حدود پل راه آهن(پل سياه) نظاره نمود.

 

 

گورستان زرتشتيان

در کوهستان شرق اهواز دخمه هايي در دل کوه تراشيده شده که مدفن زرتشتيان اهواز در دوران پيش از اسلام بوده است. وضع موجود دخمه ها چنين مي نمايد که آنها ابتدا معبد بوده اند وبعدها مدفن مردگان شده اند. درساير نقاط خوزستان نيز مي توان دخمه هاي مشابه را مشاهده نمود.

 

ساختمان سه گوش(دانشکده ادبيات اهواز)

عمارت مثلثي شکل واقع در مقابل ميدان مولوي در شرق رودخانه کارون با دو ورودي شمالي وجنوبي وحياطي باصفا دربخش مرکزي ، در سال 1313 توسط بانک ملي استان به عنوان ساختمان سرپرستي وبا شيوه معماري ايراني پس از ورود مدرنيسم ساخته شد.

قوس هاي دايره اي ايوان ورواق هاي حياط مرکزي حاکي از معماري دوره پهلوي است که در تناسب وارتفاع آن اغراق شده است. طرح کاشي کاري ايوان که عيناً به وسيله آجر تکرار شده است، آجرکاري ساير بخش هاي ساختمان و شکل مثلثی آن از ویژگیهای آن است.

در اواسط سال1336 ساختمان سه گوش توسط بانک ملي که در آن زمان محل استقرار استانداري، فرمانداري شهرداري و اصل چهاربود،  به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور واگذار شد و هم اکنون به عنوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در حال فعالیت است.

 

دانشسراي مقدماتي پسران

در دوره پهلوي اول در ضلع جنوبی باغ معین، انتهاي خيابان شهید آهنگری و مشرف به رودخانه کارون به منظور ايجاد دانشسراي پسرانه اهواز ساختماني بزرگ در زميني 3900 متر مربعي ساخته شد. کاشي نوشته هاي سردر قديمي عمارت حکايت از تاسيس ساختمان در سال 1314 هجري شمسي دارد اما برخي معتقدند ساختمان بيش از اين تاريخ بنا شده ولي از زمان ياد شده به عنوان دانشسرا مورد استفاده قرار گرفته است.

اين ساختمان در فهرست ابنیه تاريخي به ثبت رسيده و امروز به عنوان دبيرستان دخترانه حجاب با مالکيت آموزش و پرورش استان در حال فعاليت است.

 

 سراي معين التجار

يکي از بناهاي بافت قديم اهواز سراي بازرگان سر شناس بوشهري حاج محمد تقي معين التجار است که در دوره قاجاريه با همکاري محمد حسن خان سعدوالدوله در ساحل رودخانه کارون بنا شد.معين تاجربوشهري در ابتداي شکل گيري بندر ناصريه وارد شهر اهواز مي شود و در ساحل رود کارون دفتر کار خود را تاسيس کرده در کنار آن حمام، بازار، باغ و مسجدي احداث مي نمايد که اين مسجد از کنار رودخانه تا حدود خيابان کاوه و بيمارستان امام (ره) (بيمارستان جندي شاپور)امتداد مي يافته است.

تاجر بوشهري با ساخت اين سرا و کشيدن يک رشته خط آهن از کنار رودخانه تا محل مسجد حاج رئيس (معروف به مسجد سر سچه) مال التجاره اي را که از خرمشهر به وسيله کشتي به بندرگاه اهواز وارد مي شود با واگن هاي  اسب کش تا اين محل انتقال مي داد و سپس با استفاده از خط آهن شرکت نفت تا محل اهواز قديم حمل کرده و در آنجا پس از تخليه به وسيله کشتي به محلي به نام شليلي در 18 کیلومتری شوشتر مي رساند.

از سال 1307 تا سال 1332 کشتي هاي تجاري بار خود را در سراي تاجر بوشهري تخليه مي کردند.تا چند سال قبل سرا به صورت غرفه-غرفه و يا به عنوان انبار مورد استفاده قرار مي گرفت .

بازار معين التجار معروف به ساباط مانند بازارهاي سنتي ساير شهرهاي ايران مسقف و گنبدي شکل است. این مجموعه دارای یک حیاط مرکزی با رواق و اتاقهای چهار جانبه است که ساختمان آن از خشت ساخته شده و نمای بیرونی آن آجری بوده و هیچ گونه تزئیناتی در خارج از بنا وجود ندارد. مجموعه معین التجار در سال 1375 دچار آتش سوزی شد و بخش عمده آن از بین رفت.

 

 عمارت ماپار

عمارت ماپار که در دوره پهلوي اول بنا شد در خيابان خوانساري جنوبي بین شهید جهانیان و کافی واقع شده است. در حال حاضر اين ساختمان توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان به کارگاه هنرهاي سنتي استان تبديل شده است .

اين بنا داراي تزينات اجري بوده و وجود زيرزمين هاي سنگي، دو حياط بزرگ در دو سوي ساختمان و استفاده از طاق نما و درهای چوبی از ويژگي هاي آن به شمار مي رود.

 

 هتل قو

عملیات احداث هتل قو در قالب يک ساختمان دو طبقه با تعدادي ساختمان جانبي شامل سالن، آشپزخانه و سرايداري در خيابان شهيد غلامپور( خسروي) به صورتي زيبا و مشرف به مناظر چشم نواز کارون از اوایل قاجاریه آغاز و در اوایل دوره پهلوی اول به پایان رسید.

آجر فرش محوطه، ديوار آجري ساختمان با برجستگي هاي زيبا، حوض هاي آب و درختان بلند کهنسال،گچبري هاي هنرمندانه ديوارها و نماي متشکل از چوب و سيمان و سنگ در کنار چشم انداز ساحل کارون که از تراس هاي طبقه دوم قابل رويت است از ویژگیهای این بناست..هتل قو مدتي به عنوان اداره بهداشت اهواز مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر به عنوان منزل مسکوني تغير کاربري داده است.


 

بقعه متبركه علي بن مهزيار اهوازي

بقعه مطهر علي ابن مهزيار اهوازي واقع در شهر اهواز همواره پذيراي عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت است . از مقام شامخ علمي و معنوي ايشان زياد نقل شده كه در ذيل بخشي از زندگي و نقل قولها در خصوص مقام  معنوي ايشان (از منبع دفتر پژوهشي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان) نقل مي شود .

 

تولد

        علي بن مهزيار (ع) اهل قريه اي درجنوب اهواز به نام هندوان ( هنديجان فعلي ) بود كه بعدها دراهواز اقامت گزيد .

       وي در اصل هنديجاني بود . پس از آن كه به اهواز آمد به اهوازي شهرت يافت . كتاب  « دانشوران بجنورد » از كتاب مفاخراسلام اين گونه نقل مي كند : پدر علي بن مهزيار در« دورق »  مي زيست و كيش ترسايي داشت ؛ اما توفيق الهي نصيب او شد و بعدها اسلام آورد . پسرش علي ، نيزدركودكي مسلمان شد و معرفتي به هم رساند و به تحصيل فقاهت همت گماشت .

       علي بن مهزيار اهوازي دورقي ، فقيه و مفسري شيعه ، بود و تا سال 254 (ه ق) در قيدحيات بوده   است . ايشان عالمي جليل القدر و محدثي صادق و آشنا به سياست بوده كه سرپرستي قسمتي از كارهاي اقتصادي و سياسي منطقه را بر عهده داشتند . به اهل بيت (ع) وائمه هدي علاقه فراوان داشت و هيچ گاه از پشتيباني خود نسبت به اين خانواده غفلت نكرد .

ولادت علي بني مهزيار(ع) درسال 125 هجري قمري بوده است .

 

مقام علمي

       علي بن مهزيار اهوازي (ع) گذشته از شخصيت معنوي ، مقام علمي بالايي دارد . در بسياري از احاديث شيعه ، او را « شيعه » معرفي كرده اند . عموم علما و فقهاي ما او را مورد تجليل و وثوق و اعتماد كامل قرارداده اند .

***

·     در مفاخر اسلام و رجال ابو عبدالله برقي ، علي بن مهزيار را يكي از اصحاب حضرت رضا (ع) ، امام محمد تقي (ع) و امام علي النقي (ع) به شمار آورده اند . شيخ طوسي (ره) دركتاب « رجال » مي گويد : علي بن مهزيار ازاصحاب امام جواد (ع) و امام هادي (ع) محسوب مي شود . وي از دانشمندان جليل القدر داراي روايات فراوان است . علي بن مهزيار ، علم فقه و شناخت احكام ديني را آموخت و از حضرت امام رضا (ع) و امام جواد (ع) روايات كرده است و از اصحاب خاص امام محمد تقي (ع) به شمار مي رفت و از جانب حضرت وكالت داشت . بدين گونه در نزد آن حضرت مقامي بس بزرگ يافت و نيز از اصحاب امام هادي (ع) هم بوده و در بعضي از نواحي وكيل آن امام همام بوده است .

·          وي يكي از مفاخر بزرگ شيعه است كه داراي تبار و نژاد ايراني است .

·     ايشان يكي از كواكب فروزان عالم تشيع است . و آن جايي كه نام تشيع مطرح باشد ، نام حضرت علي بن مهزيار اهوازي (ع) درخشندگي خاص خود رادارد .

·     ابوالحسن علي بن مهزيار اهوازي (ع) يكي از مصاديق بارز و از برجسته ترين فقها و محدثان نامدار جهان تشيع و رهبران فكري و اجتماعي شيعه درخطه خوزستان در نيمه اول قرن سوم هجري بود .آن جناب افتخار مصاحبت و تلمذ نزد چند امام معصوم عليم السلام را داشتند . علاوه بر آن از سوي حضرت جواد (ع) و امام هادي (ع) سمت وكالت و نظارت و نزد آن امامان همام منزلتي بزرگ داشت .

·     حضرت علي بن مهزيار اهوازي (ع) از نظر علماي رجال ، مورد احترام بوده و همگي ايشان را با القابي هم چون جليل القدر ، واسع الروايه ، ثقه في الروايه و صحيح الاعتقاد ؛ مورد وثوق قرار داده اند . ايشان علاونه بر روايت و احاديث ائمه معصومين (ع) داراي درجه والاي اجتهاد بوده و در چهل باب از ابواب فقه و اخلاق روايت دارد .

·     اين دانشمند بزرگ با ارائه تأليفات ارزنده ، راه گشاي تشيع علوي ، بر ايرانيان عاشق  ائمه اطهار (ع) بوده است . اين مرد بزرگ شيعي علاوه بر درجات علمي و فقهي و معنوي ، نظريه پرداز سياست و اقتصاد تشيع بوده و داراي كتب فقهي قابل بحث و بررسي مي باشد .

       نقل است كه وي بيست بار براي تشرف به محضرحضرت صاحب الزمان (عج ) به حج عازم شد اما در هيچ كدام از سفرها موفق نشد . تا آنكه شبي كه دربستر خوابيده بود ناگاه صدايي شنيد كه مي گفت : اي پسر مهزيار ! امسال به حج برو كه امام خود را خواهي ديد . شادان از خواب بيدار شد و بقيه شب را به عبادت سپري كرد . وي در آن سال در سفر حج به افتخار ديدار حضرت ولي عصر(عج) نائل آمد .